Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)

Referat Administracyjny (WAG-RA) Referat Gospodarczy (WAG-RG) 
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)
 
Referat Realizacji Urbanistycznej (WAB-U) Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-A) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WAB-OB) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwizowania Dokumentacji (WAB-AW) Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK)

Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz (WBK-SP) Referat Finansowo - Księgowy  (WBK-KF) Referat Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych (WBK-PW) Referat   Księgowości  i  Windykacji   Podatków i Opłat  Lokalnych (WBK-PK) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Księgowości i Windykacji Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (WBK-OK)
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (WDG-EW) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Wydawania Zezwoleń Alkoholowych (WDG-AL)


Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy (WGN)
Referat Gospodarki Nieruchomościami (WGN-GN) Referat Sprzedaży Lokali i Nadzoru Właścicielskiego (WGN-SL) Referat Najmu Lokali Użytkowych (WGN-LU) Referat Opłat (WGN-OP)  Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Finansowej (WGN-OF) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WGN-OB)                   

  Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Informatycznej (WIN-OI) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi  Urządzeń  Powielających (WIN-UP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Finansowo-Księgowej i Administracyjnej Wydziału (WIN-OA)  Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)

Referat Infrastruktury i Remontów  (WIR- IR) Referat Inwestycji  (WIR-I) Jednoosobowe   Stanowis)o   Pracy ds.  Utrzymania   Obiektów   Sportowych i Ogólnodostępnych (WIR-UO)

Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kadrowej (WKD-1)
Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy (WKS)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kultury (WKS-KU) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Sportu i Rekreacji (WKS-SR)

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)

Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-RO) Referat Kancelaryjny (WOM-RK) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej (WOM-OB)
  Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Przestrzegania Przepisów Ochrony Środowiska (WOŚ-1) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zieleni (WOŚ-2) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Utrzymania Zieleni oraz  Porządku  i   Czystości (WOŚ-3) Jednoosobowe  Stanowisko Pracy  ds. Zwierząt (WOŚ- 4)

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD)

Referat Organizacji Urzędu Dzielnicy, Komunikacji Społecznej i Projektów (WOD-OP)  Referat Obsługi Rady Dzielnicy (WOD-RD) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatów Zarządu Dzielnicy (WOD-S1, WOD-S2, WOD-S3, WOD-S4, WOD-S5)

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Organizacji Nauczania i Wychowania (WOW-O) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadrowo - Prawnych, Awansu i Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli (WOW-K) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (WOW-F) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WOW-OB)
Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (WPR-M) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WPR-OB) Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)
Referat I Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego (WSZ-SR-1) Referat II Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Świadczenia Wychowawczego (WSZ-SR-2) Referat Obsługi Finansowej i Dłużników Alimentacyjnych (WSZ-SR-3) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych, Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy (WSZ-UP)
  Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP) 

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (WZP-P) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi  Kancelaryjno-Biurowej (WZP-OB)
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzienicy (WZL)

Referat Spraw Lokalowych (WZL–L) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Dodatków Mieszkaniowych i Obniżek Czynszów (WZL-DM) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Nadzoru nad Działalniami Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami (WZL-N) Jednoosbowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WZL-OB) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Archiwizowania Dokumentacji (WZL-AW)
Zespół ds. Promocji i Kontaktów z Mediami (ZKM) 
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli oraz Systemu Kontroli Zarządczej dla Dzielnicy (KW)
Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy (ZGO) więcej: ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m. st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Prawny dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej dla Dzielnicy
Wydział Kultury i Sportu dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Zespół ds. Promocji i Kontaktów z Mediami dla Dzielnicy
Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Praga-Południe
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

Wersja standardowa