Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Urząd Dzielnicy > Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Praga-Południe > Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Zespół Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

  Drukuj
 
Adres

ul. Podskarbińska 6, pok. 134-135

03-833 Warszawa


Adres do korespondencji:
Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

UWAGA:

Przyjęcia i obsługa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Grochowskiej 274, 03-841 Warszawa.

 

Telefon
22 44-35-179, 22 44-35-216
Email
pragapoludnie.zgo@um.warszawa.pl
Godziny pracy
godz. 8.00-16.00
Kierownictwo
kierownik zespołu Maciej Molasy
tel.: 22 44-35-178, e-mail: mmolasy@um.warszawa.pl
ul. Podskarbińska 6, p. 134
Ewidencje i rejestry

 

Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Zespołu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi dla Dzielnicy Praga-Południe należy, w szczególności:

1)    prowadzenie rejestru wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w tym:

a)     zakładanie w rejestrze opłat indywidualnego konta właściciela nieruchomości,

b)     wprowadzanie danych z deklaracji do rejestru opłat,

c)     rejestrowanie deklaracji na koncie właściciela nieruchomości,

d)     bieżąca aktualizacja bazy danych właścicieli nieruchomości na podstawie nowych deklaracji lub korekt,

e)     archiwizacja deklaracji;

2)    prowadzenie postępowań kontrolnych w tym:

a)     identyfikowanie właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji w terminie,

b)     prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny niezłożenia deklaracji,

c)     wzywanie właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji,

d)     dokonywanie czynności kontrolnych lub weryfikowanie informacji i sprawozdań otrzymanych od podmiotów zewnętrznych (m.in. podmiotów odbierających odpady komunalne) w celu ustalenia prawidłowej wysokości opłaty;

3)    prowadzenie postępowań podatkowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w celu określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym w szczególności:

a)     przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sytuacji określonej w art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b)     przygotowywanie oraz przekazywanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie dokumentacji dotyczącej odwołań właścicieli/zarządców nieruchomości od decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4)    dokonywanie czynności sprawdzających, o których mowa w art. 272 i następnych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa w związku z art. 6q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

5)    wystawianie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku określonym w art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

6)     wprowadzanie przypisu opłaty z decyzji ostatecznych do rejestru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

7)    przygotowywanie materiałów analitycznych, wniosków i sprawozdań;

8)    uzgadnianie rejestru przypisów i odpisów z ewidencją księgową prowadzoną przez Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Praga-Południe;

9)    opracowywanie projektów odpowiedzi na zapytania i wnioski właścicieli nieruchomości;

10)  udostępnianie na stronach internetowych Dzielnicy informacji o podmiotach odbierających z terenu Dzielnicy odpady komunalne;

11)  udostępnianie informacji publicznej na wniosek;

realizacja innych spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Burmistrzowi, Członkom Zarządu Dzielnicy lub pracownikom Urzędu Dzielnicy w zakresie zadań Zespołu

Odnośniki

 

 
 
Wprowadził Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 18-08-2015
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2020
Liczba odwiedzin: 1103
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe