Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Urząd Dzielnicy > Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy > Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
pok. 111
Telefon
22 44 35 106
Faks
22 44 35 547
Email
pragapoludnie.wod@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
Kierownictwo
naczelnik Katarzyna Niwińska
tel.: 22 44-35-106, kom.: 519-047-059, e-mail: kniwinska@um.warszawa.pl
ul. Grochowska 274, p. 110
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Praga-Południe należy, w szczególności:

1)       obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna spotkań oraz narad z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy i Naczelników Wydziałów;

2)       zabezpieczenie właściwej organizacji pracy Urzędu Dzielnicy;

3)       obsługa kancelaryjna Zarządu Dzielnicy i jego Członków;

4)       prowadzenie rejestru uchwał Zarządu oraz przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy według właściwości;

5)       prowadzenie rejestru pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Burmistrza i Zarząd Dzielnicy oraz wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy Członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy;

6)       prowadzenie rejestru pism okólnych Burmistrza; 

7)       wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem wyborów i referendów;

8)       obsługa administracyjno-techniczna i organizacyjna Rady Dzielnicy, komisji Rady Dzielnicy  i Przewodniczącego Rady Dzielnicy w tym:

a)        przekazywanie  materiałów  dostarczonych  przez   komórki    organizacyjne Urzędu Dzielnicy, radnych i inne instytucje na sesje Rady Dzielnicy i posiedzenia komisji,

b)       organizacja sesji Rady Dzielnicy i posiedzeń komisji,

c)        sporządzanie protokołów z obrad sesji Rady Dzielnicy i posiedzeń komisji,

d)       przechowywanie dokumentacji z sesji Rady Dzielnicy i posiedzeń komisji;

9)       udzielanie pomocy radnym Dzielnicy w czynnościach technicznych związanych ze sprawowaniem mandatu;

10)    kierowanie uchwał Rady Dzielnicy zgodnie z właściwością;

11)    prowadzenie rejestru uchwał i stanowisk Rady Dzielnicy;

12)    prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków radnych;

13)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Dzielnicy;

14)    prowadzenie spraw związanych z naliczaniem diet radnych;

15)    rejestrowanie, przechowywanie i przygotowywanie do publikacji oświadczeń majątkowych radnych Dzielnicy, w zakresie zleconym przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy;

16)    obsługa jednostek niższego rzędu w Dzielnicy w tym:

a)       organizacja wyborów do rad jednostek niższego rzędu,

b)       ewidencja i kontrola wydatków jednostek niższego rzędu,

c)        organizacja i obsługa spotkań jednostek niższego rzędu z Zarządem Dzielnicy,

d)       udzielanie  pomocy  jednostkom  niższego  rzędu  w  wypełnianiu  ich statutowych zadań,

e) przechowywanie   dokumentacji   jednostek  niższego  rzędu     uchwał, sprawozdań,

f)        obsługa kancelaryjno-techniczna jednostek niższego rzędu: wysyłanie korespondencji, kserowanie materiałów;

17)          planowanie i realizacja części budżetu przewidzianego na funkcjonowanie Rady Dzielnicy;

18)          obsługa kancelaryjno-biurowa Rady Dzielnicy i komisji Rady Dzielnicy w pozostałym zakresie;

19)    wprowadzanie i aktualizacja informacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy z zakresu zadań Wydziału;

20)    prowadzenie filii archiwum zakładowego Urzędu;

21)    obsługa techniczno-organizacyjna Młodzieżowej Rady Dzielnicy;

22)    prowadzenie spraw w zakresie funduszy europejskich we współpracy z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych;

23)     stała współpraca z Centrum Komunikacji Społecznej związana z prowadzeniem badań;

24)    planowanie, organizowanie, prowadzenie i ewaluacja konsultacji społecznych oraz procesów partycypacyjnych, w tym związanych z budżetem obywatelskim, a także współpraca w tym zakresie z Centrum Komunikacji Społecznej;

25)    rozpatrywanie, ocenianie i realizowanie wniosków o inicjatywę lokalną oraz sporządzanie sprawozdań z nią związanych, a także współpraca w tym zakresie z Centrum Komunikacji Społecznej;  

26)    prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z okresową sprawozdawczością;

27)    realizacji innych spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Burmistrzowi, Członkom Zarządu Dzielnicy lub pracownikom Urzędu Dzielnicy  w zakresie zadań Wydziału.

 

 
 
Wprowadził Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 19-08-2015
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga-Południe) 24-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 24-09-2020
Liczba odwiedzin: 1567
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe