Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)

Lista artykułów:


Sesja XLVI, 02-03-2018

Sesja XLVI
z dnia 02-03-2018, godz. 10:30
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
ul.Grochowska 274 sala 305
Porządek obrad
1. Przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Dzielnicy.  
3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030. Druk Nr 321 z dnia 22.01.2018 r. Druk nr 321.doc
4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stref wpływających na wysokość stawek czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy, położonego na terenie Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy Druk Nr 323 z dnia 23.02.2018 r. Druk nr 323.doc
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok (3) Druk Nr 317 z dnia 20.02.2018 r. Druk nr 317.doc
Druk nr 317 - zał. 1-2.xlsm
Druk nr 317 - zał. 3.xls
6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok (4) Druk Nr 318 z dnia 20.02.2018 r. Druk nr 318.doc
Druk nr 318 - zał. 1.xls
Druk nr 318 - zał. 2.xls
Druk nr 318 - zał. 3-4.xlsm
Druk nr 318 - zał. 5.xls
7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku nr VI dla Dzielnicy Praga-Południe do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2018 rok (5) Druk Nr 324 z dnia 23.02.2018 r. Druk nr 324.doc
Druk nr 324 - zał. 1-2.xlsm
Druk nr 324 - zał. 3.xls
8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2017, Nr VI Dzielnica Praga-Południe. Druk Nr 322 z dnia 22.02.2018 r. Druk nr 322.doc
Druk nr 322 - zał. 1.xls
Druk nr 322 - zał. 2.xlsm
Druk nr 322 - zał. 3.xlsx
9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st Warszawy. Druk Nr 320 z dnia 21.02.2018 r. Druk nr 320.doc
Druk nr 320 - zał. 1.docx
10. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania i zniesienia nazwy ulicy w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy i w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy (ulica Strażacka). Druk Nr 319 z dnia 20.02.2018 r. Druk nr 319.doc
Druk nr 319 - zał..docx
Druk nr 319 - zał. 1.jpg
Druk nr 319 - zał. 2.jpg
11. Interpelacje i zapytania radnych.  
12. Zamknięcie obrad sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Stępniak Bartosz (Dzielnica Wawer) 2018-02-23
Aktualizujący Szczepaniak Paweł (Dzielnica Praga-Południe) 2018-04-18
Zatwierdzający Fisz Paweł (Dzielnica Praga-Południe) 2018-04-18
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-04-18
Wersja standardowa