Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Informacje > NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE

  Drukuj
 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE DZIELNICY PRAGA- POŁUDNIE

Od 4 stycznia 2016 r. na terenie Dzielnicy Praga – Południe świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, z której na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  korzystać mogą:

1)     osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2)     osoby posiadające ważne Karty Dużej Rodziny , o której mowa w ustawie z dnia
5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny

3)     osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r.  o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4)     osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

5)     osoby, które nie ukończyły 26 lat

6)     osoby, które ukończyły 65 lat

7)     osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Dyżury prawników pełnione będą w dwóch punktach:

1)     w Filii Nr II Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe przy
ul. Walecznych 59, wejście A  – od poniedziałku do piątku w godz.  9.00 – 13.00. Pomocy w punkcie udziela adwokat i radca prawny.

2)     w Dziale Pomocy Specjalistycznej  Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga
– Południe przy ul. Paca 42, wejście C – od poniedziałku do piątku w godz.
15.00 – 19.00. Pomocy w punkcie prowadzonym przez Fundację United Way Polska udziela radca prawny i mgr prawa.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej proszone są o:

1)     przedłożenie prawnikowi w jego obecności pisemnego oświadczenia,
o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 6, art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej;

2)     złożenie odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia do skorzystania
z nieodpłatnej pomocy prawnej tj.:

ü     oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia

z pomocy społecznej lub zaświadczenie o udzieleniu świadczenia,
o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,

ü     Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

ü     zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,

ü     legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa,

ü     dokumentu stwierdzającego tożsamość i nieukończone 26 lat albo ukończenie 65 lat.

Wykaz wszystkich punktów nieodpłatnej pomocy w Warszawie znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 Link do strony http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,7763,harmonogramy-prac-punktow-nieodplatnej-pomocy.html

 
 
Wprowadził Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 15-01-2016
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 15-01-2016
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga-Południe) 15-01-2016
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-01-2016
Liczba odwiedzin: 282
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe