Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje

Katalog wyżej: Praga-Południe

Lista artykułów:


Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów

Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), zamieszczane są w publicznie dostępnym wykazie danych, tzn. witrynie internetowej Ekoportal, która administrowana jest przez Ministra Środowiska. Wyszukiwanie informacji o ww. dokumentach możliwe jest pod adresem: http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam


Wprowadził BZMW/bip.mmroczek 2013-03-25
Aktualizujący bzmw/bip.mmroczek 2013-03-25
Zatwierdzający bzmw/ext.esek 2013-03-25
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-03-25
Wersja standardowa