Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Południe > Informacje > Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

  Drukuj
 

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zgodnie  art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), informuję, że w dniu 1 kwietnia 2014r. została wydana decyzja nr 115/PRD/2014, z upoważnienia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, - na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych oznaczonych literami "B" i "D" z garażem podziemnym-zlokalizowanych w zespole budynków mieszkalnych wielorodzinnych ISKRA VI na terenie działek o nr ew 32/4 i cz.działki o nr ew. 39/6 w obrębie 3-06-01 przy ul. Jugosłowiańskiej w Warszawie-Dzielnica Praga Południe.

Inwestor-Spółdzielnia Mieszkaniowa "Gocław-Lotnisko" z siedzibą przy ul. Orlego Lotu 6 w Warszawie.

Z treścią powyższej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim kontakcie pod numerem telefonu 22/ 443 23 57

 
 
Wprowadził BZMW/bip.mmroczek 10-04-2014
Aktualizujący bzmw/bip.mmroczek 10-04-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.esek 11-04-2014
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-04-2014
Liczba odwiedzin: 452
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe