Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje

Katalog wyżej: Praga-Południe

Lista artykułów:


Informacja Zarządu Dzielnicy o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Czeskiej 13

 

                                Zarząd  Dzielnicy  Praga-Południe m.st. Warszawy

 

INFORMUJE

 

że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy przy ul. Grochowskiej 274 oraz na stronach internetowych miasta stołecznego Warszawy www.um.warszawa.pl i www.pragapld.waw.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o organizowanym drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 49,08 m², usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. Czeskiej  13, stanowiącego własność miasta stołecznego Warszawy wraz z przypisanym do lokalu udziałem wynoszącym 4908/48828 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali wraz z oddaniem  w użytkowanie wieczyste do dnia 22.08.2096 r. takiej samej ułamkowej części gruntu, na którym znajduje się budynek, oznaczonego jako działka ewidencyjna nr 153 o powierzchni 223 m2 w obrębie 3-01-03, uregulowanego w KW Nr WA6M/00077008/5. Pierwszy przetarg, który odbył się w dniu 24.09.2015 r., zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Drugi przetarg odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz.  10.00

w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga-Południe Miasta Stołecznego Warszawy

przy ul. Grochowskiej 274, sala konferencyjna nr 305, III piętro

 

Regulamin przetargu  dostępny  jest  na stronie Biuletynu  Informacji  Publicznej Urzędu m.st. Warszawy oraz w Wydziale Gospodarki  Nieruchomościami i Nadzoru  Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274, pok. nr 229 II p. lub pok. nr 321, III p.

 

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego dla Dzielnicy Praga-Południe przy ul. Grochowskiej 274, pok. nr 321, III piętro, tel. 22 443-53-78 lub 786-857-331, od poniedziałku do piątku w godz. 900 - 1500.

 

 


Wprowadził Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 2015-10-14
Aktualizujący Mroczek Magdalena (Dzielnica Praga-Południe) 2015-10-14
Zatwierdzający Sęk Ewa (Dzielnica Praga-Południe) 2015-10-14
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-10-15
Wersja standardowa