Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Praga-Północ

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Urzędy dzielnic

Lista artykułów:


Dzielnica Praga-Północ


Praga-Północ

03-708 Warszawa
ul.  ks. Ignacego Kłopotowskiego 15
tel.: 22 44 37 900
      
faks: 22 44 38 179
www.praga-pn.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców

03-708 Warszawa
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15

tel.:
   22 44 37 900  
22 44 38 071 faks: 22 44 38 179

sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl

Godziny pracy WOM:

Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00


Urząd Dzielnicy:
Władze:
Akty:
Pozostałe informacje:
Konta bankowe:
 • 62 1030 1508 0000 0005 5002 6007
  (podatek od nieruchomości osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportu, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od posiadania psa, opłata za dzierżawę gruntu, opłata z tyt. wykupu mieszkań, opłata targowa, opłata za zajęcie pasa drogowego)
 • 96 1030 1508 0000 0005 5002 6074
  (opłata skarbowa)
 • 21 1030 1508 0000 0005 5002 6066
  (opłata komunikacyjna)
 • 43 1030 1508 0000 0005 5002 6155
  (opłata za udostępnienie danych osobowych)
 • 87 1030 1508 0000 0005 5002 6236  (opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
 • 90 1030 1508 0000 0005 5002 6376
  (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*. *Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne konta podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypadku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ)
Regon:
 • Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy: 015259640-00080
 • Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: 015259663-00082


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-08-16
Aktualizujący Oracka Dorota (Dzielnica Praga-Północ) 2019-04-12
Zatwierdzający Cieślak Jacek (Dzielnica Praga-Północ) 2019-04-12
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-04-12
Wersja standardowa