Kanał Wyżej
Dzielnica Praga-Północ

Praga-Północ 03-708 Warszawa
ul.  ks. Ignacego Kłopotowskiego 15 tel.: 22 44 37 900
      
faks: 22 44 38 179 www.praga-pn.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
03-708 Warszawa
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15
tel.:
   22 44 37 900  
22 44 38 071 faks: 22 44 38 179
pragapolnoc.urzad@um.warszawa.pl
Godziny pracy WOM:
Poniedziałek: 8:00-16:00 (na czas trwania pandemii)
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy(sesje, radni, klubyinterpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy 
(kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy 
(kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy) Akty: uchwały Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje    
Od 1 stycznia 2020 r. pobór i windykacja opłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej są realizowane przez Centrum Obsługi Podatnika z siedzibą przy ul. Obozowej 57 w Warszawie (kod pocztowy 01-161).
Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy nie jest już urzędem właściwym do obsługi w wyżej wymienionym zakresie.
Konta bankowe: 62 1030 1508 0000 0005 5002 6007
(opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, opłata za dzierżawę gruntu, opłata z tyt. wykupu mieszkań,  opłata za zajęcie pasa drogowego) 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (Centrum Obsługi Podatnika od 01.01.2020 r. - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny oraz od środków transportowych) 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 (Centrum Obsługi Podatnika od 01.01.2020 r. - opłata skarbowa) 21 1030 1508 0000 0005 5002 6066
(opłata komunikacyjna) 43 1030 1508 0000 0005 5002 6155
(opłata za udostępnienie danych osobowych) 87 1030 1508 0000 0005 5002 6236  (opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) 90 1030 1508 0000 0005 5002 6376
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi*. *Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne konta podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypadku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Praga-Północ) Regon: Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy: 015259640-00080 Urząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: 015259663-00082


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Urząd Dzielnicy
Zarząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Praga-Północ

Wersja standardowa