Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Północ > Zarząd Dzielnicy > Podział zadań członków Zarządu Dzielnicy Praga-Północ

Podział zadań członków Zarządu Dzielnicy Praga-Północ

  Drukuj
 

Do zakresu zadań pozostających w wyłącznej kompetencji Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy Pani Ilony Soja-Kozłowskiej należy w szczególności bezpośredni nadzór nad pracą niżej wymienionych podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy:

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (UD-VII-WBK),
Wydział Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (UD-VII-WFE),
Wydział Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy (UD-VII-WGN),
Wydział Kadr dla Dzielnicy (UD-VII-WKD),
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy (UD-VII-WOR),
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (UD-VII-WOD),
Wydział Prawny dla Dzielnicy (UD-VII-WPR),
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (UD-VII-WZP).

oraz nadzoruje funkcjonowanie jednostki m.st. Warszawy:

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (ZGN),
Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga-Północ
m.st. Warszawy (ZPTP),

a także Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy

Ustala się następujący podział zadań i kompetencji Zastępców Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w zakresie bezpośredniego nadzoru nad pracą podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz bieżącego funkcjonowania jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy powierzonych do prowadzenia Dzielnicy i koordynowania delegatur Biur Urzędu m.st. Warszawy:

Pan Dariusz Kacprzak - Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje pracę:

Wydział Informatyki dla Dzielnicy (UD-VII-WIN)
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (UD-VII-WIR),
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (UD-VII-WOW),
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (UD-VII-WSZ),
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (UD-VII-WZL),

nadzoruje funkcjonowanie jednostek m.st. Warszawy:

Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Praga-Północ m. st. Warszawy (DBFO),
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (OPS),
Placówki oświaty i wychowania w Dzielnicy Praga-Północ,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Pani Anna Wrochna - Zastępca Burmistrza bezpośrednio nadzoruje pracę:

Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy (UD-VII-WAG),
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (UD-VII-WAB),
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (UD-VII-WDG),
Wydział Kultury dla Dzielnicy (UD-VII-WKU),
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (UD-VII-WOM),
Wydział Ochrony Środowiska (UD-VII-WOS),
Wydział Sportu i Rekreacji (UD-VII-WSR)

nadzoruje funkcjonowanie jednostek m.st. Warszawy:

Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy

oraz Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich Urzędu m.st. Warszawy.

Podział kompetencji członków zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi wydziałami dla Dzielnicy reguluje Uchwała nr 1124/2019 Zarządu Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z dnia 4 czerwca 2019 roku

 
 
Wprowadził Jarzębski Artur (Dzielnica Praga-Północ) 12-10-2007
Aktualizujący Bezpalko Aneta (Dzielnica Praga-Północ) 13-06-2019
Zatwierdzający Bezpalko Aneta (Dzielnica Praga-Północ) 13-06-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 13-06-2019
Liczba odwiedzin: 6853
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe