Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Północ > Urząd Dzielnicy > Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy > Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy

Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres

03-708 Warszawa
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, pok. 333 (sekretariat)

Telefon
22 443 81 01
Faks
22 443 81 72
Email
ppn.wbk@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00

Kierownictwo
Główny Księgowy Dzielnicy Joanna Bywalska
tel.: 22 44 38 101, e-mail: jbywalska@um.warszawa.pl
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, p. 334
Zastępca Głównego Księgowego Dzielnicy Teresa Bugajska-Dwojak
tel.: 22 443 81 06, e-mail: tbugajska@um.warszawa.pl
ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, p. 333
Ewidencje i rejestry

Rejestry podatkowe zawierają dane podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. 2005 Nr 8, poz. 60). Dane z rejestrów, które zawierają dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926), przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, udostępniane są wyłącznie na wniosek osoby upoważnionej. Pozostałe dane podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje

Referat Podatków i Opłat Lokalnych
• Wymiar podatku od nieruchomości osób fizycznych- pok. 301, 323, 337  tel. (22) 443 8122, (22) 443 8121, (22) 443 8115
• Wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych- pok. 301, tel.  (22) 443 8108
• Wymiar podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych- pok. 337, tel. (22) 443 8116
• Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach oraz zaświadczeń o niezaleganiu z tytułu należności finansowych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa- pok. 323, tel. (22) 443 8134
• Windykacja podatku od nieruchomości osoby fizyczne i osoby prawne- pok. 336, (22) 443 8112
• Księgowość podatku od nieruchomości osoby fizyczne, prawne oraz opłaty targowej- pok. 336, tel. (22) 443 8110
• Księgowość i windykacja podatku od środków transportowych osób fizycznych i prawnych- pok. 337, tel. (22)443 8116
• Opłata skarbowa- postępowania i zwroty, pok. 323 tel. (22)443 8134


Referat Finansowo-Księgowy
• Podatek VAT (fakturowanie, deklaracje)- pok. 331 tel. (22) 443 8104, (22)443 8135
• Księgowość i windykacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, pok. 335 tel.(22) 443 8109, (22) 443 8111
• Informacje w sprawie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym- pok. 335, tel. (22) 443 8111
• Księgowość i windykacja opłat z tytułu wykupu lokali, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności- pok. 335, tel. (22)443 8109, (22) 443 8111
• Księgowość i windykacja z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego- pok. 342, tel. (22) 443 8127
• Księgowość i windykacja opłat z tytułu dzierżawy gruntu oraz bezumownego korzystania z gruntu- pok. 335, tel. (22) 443 8109, (22) 443 8111
• Prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy- pok. 342, tel. (22) 443 8128, (22) 443 8126
• Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo- księgowej dzielnicy- pok. 342, tel. (22) 443 8128, (22) 443 8126
• Sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej Jednostki- pok. 342 tel. (22) 443 8125, (22) 443 8123, (22) 443 8124
• Zwroty kaucji, depozytów- pok. 341 tel. (22) 443 8124

Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz
• Opracowanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy, pok. 303 i 304, tel. (22) 443 8118, (22) 443 8105, (22) 443 8117, (22) 443 8119
• Sporządzanie sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy Praga Północ, pok. 303 i 304, tel. (22) 443 8118, (22) 443 8105, (22) 443 8117 , (22) 443 8119

Referat Księgowości Budżetowej
• Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej Dzielnicy Praga-Północ pok. 318, tel. (22) 443 8129
• Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie: opłaty skarbowej, opłaty komunikacyjnej, opłaty ewidencyjnej, opłaty za udostepnienie danych osobowych, koncesji ze sprzedaży napojów alkoholowych, pok. 318, tel. (22) 443 8130

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
• wymiar, księgowość i windykacja opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi pok. 324, tel. (22) 443 8113, (22) 443 8132, (22) 443 8133

Kasa sala WOM                                                                                         tel. (22) 443 8102, (22) 443 48103
Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Pozostałe dni: 8:00-16:00

Konto dochodów Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
62 1030 1508 0000 0005 5002 6007

Konto dla wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
96 1030 1508 0000 0005 5002 6074

 
 
Wprowadził Jarzębski Artur (Dzielnica Praga-Północ) 21-07-2007
Aktualizujący Bezpalko Aneta (Dzielnica Praga-Północ) 28-10-2019
Zatwierdzający Bezpalko Aneta (Dzielnica Praga-Północ) 28-10-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-10-2019
Liczba odwiedzin: 15857
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe