Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Komisje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Komisje Rady Dzielnicy Praga-Północ

Komisja Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:

 1. Domańska Barbara - Przewodnicząca
 2. Ciepieńko Kamil - Wiceprzewodniczący
 3. Szyszko Karol - Wiceprzewodniczący
 4. Dąbrowski Marcin 
 5. Kowalska-Kobus Elżbieta
 6. Łozińska Agnieszka
 7. Mioduszewska Teresa
 8. Szymańczuk Grażyna
 9. Urbańska Katarzyna
 10. Walkiewicz Grzegorz
 11. Wijas Sebastian

Komisja Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego:

 1. Borowski Mariusz - Przewodniczący
 2. Kobyliński Ernest - Wiceprzewodniczący
 3. Ciepieńko Kamil
 4. Domańska Barbara
 5. Grzegorzewska Małgorzata
 6. Nastula Wojciech
 7. Wachowicz Jacek

Komisja Budżetu i Inwestycji

 1. Ciechomska Małgorzata - Przewodnicząca
 2. Walkiewicz Grzegorz - Wiceprzewodniczący
 3. Borowski Mariusz 
 4. Grzegorzewska Małgorzata
 5. Kazanecki Robert
 6. Kwaśniewska Barbara
 7. Łozińska Agnieszka
 8. Mioduszewska Teresa 
 9. Sondij Patrycja
 10. Sowa Andrzej
 11. Szyszko Karol
 12. Tondera Ireneusz
 13. Wachowicz Jacek
 14. Wijas Sebastian

Komisja Kultury, Sportu i Promocji

 1. Ciepieńko Kamil - Przewodniczący
 2. Sondij Patrycja - Wiceprzewodnicząca
 3. Borowski Mariusz
 4. Dąbrowski Marcin
 5. Kazanecki Robert
 6. Kobyliński Ernest
 7. Mioduszewska Teresa
 8. Sowa Andrzej
 9. Szymańczuk Grażyna
 10. Wachowicz Jacek

Komisja Mieszkaniowa

 1. Łozińska Agnieszka - Przewodnicząca
 2. Mioduszewska Teresa - Wiceprzewodnicząca
 3. Dąbrowski Marcin
 4. Jarzębska Hanna
 5. Szymańczuk Grażyna

Komisja Oświaty

 1. Sondij Patrycja - Przewodnicząca
 2. Sowa Andrzej - Wiceprzewodniczący
 3. Szymańczuk Grażyna - Wiceprzewodnicząca
 4. Ciechomska Małgorzata 
 5. Domańska Barbara
 6. Grzegorzewska Małgorzata
 7. Jarzębska Hanna
 8. Kobyliński Ernest
 9. Kowalska-Kobus Elżbieta
 10. Kwaśniewska Barbara
 11. Mioduszewska Teresa
 12. Tondera Ireneusz
 13. Walkiewicz Grzegorz

Komisja Polityki Społecznej

 1. Kwaśniewska Barbara - Przewodnicząca
 2. Łozińska Agnieszka - Wiceprzewodnicząca
 3. Jarzębska Hanna
 4. Kazanecki Robert
 5. Mioduszewska Teresa
 6. Sowa Andrzej
 7. Szymańczuk Grażyna

Komisja Rewizyjna

 1. Wijas Sebastian - Przewodniczący
 2. Borowski Mariusz
 3. Domańska Barbara
 4. Grzegorzewska Małgorzata
 5. Urbańska Katarzyna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Urbańska Katarzyna - Przewodnicząca
 2. Szyszko Karol - Wiceprzewodniczący
 3. Dąbrowski Marcin
 4. Domańska Barbara
 5. Kowalska - Kobus Elżbieta
 6. Mioduszewska Teresa
 7. Szymańczyk Grażyna 
 8. Nastula Wojciech


Wprowadził Stoberski Stanisław (Dzielnica Praga-Północ) 2018-12-05
Aktualizujący Stoberski Stanisław (Dzielnica Praga-Północ) 2020-10-16
Zatwierdzający Cieślak Jacek (Dzielnica Praga-Północ) 2020-10-16
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-16
Wersja standardowa