Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy Praga-Północ

Komisja Architektury, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska:
Domańska Barbara - Przewodnicząca Ciepieńko Kamil - Wiceprzewodniczący Szyszko Karol - Wiceprzewodniczący Dąbrowski Marcin  Kowalska-Kobus Elżbieta Łozińska Agnieszka Mioduszewska Teresa Szymańczuk Grażyna Urbańska Katarzyna Walkiewicz Grzegorz Wijas Sebastian
Komisja Bezpieczeństwa i Prawa Lokalnego:
Borowski Mariusz - Przewodniczący Kobyliński Ernest - Wiceprzewodniczący Ciepieńko Kamil Domańska Barbara Grzegorzewska Małgorzata Nastula Wojciech Wachowicz Jacek
Komisja Budżetu i Inwestycji
Ciechomska Małgorzata - Przewodnicząca Walkiewicz Grzegorz - Wiceprzewodniczący Borowski Mariusz  Grzegorzewska Małgorzata Kazanecki Robert Kwaśniewska Barbara Łozińska Agnieszka Mioduszewska Teresa  Sondij Patrycja Sowa Andrzej Szyszko Karol Tondera Ireneusz Wachowicz Jacek Wijas Sebastian
Komisja Kultury, Sportu i Promocji
Ciepieńko Kamil - Przewodniczący Sondij Patrycja - Wiceprzewodnicząca Borowski Mariusz Dąbrowski Marcin Kazanecki Robert Kobyliński Ernest Mioduszewska Teresa Sowa Andrzej Szymańczuk Grażyna Wachowicz Jacek
Komisja Mieszkaniowa
Łozińska Agnieszka - Przewodnicząca Mioduszewska Teresa - Wiceprzewodnicząca Dąbrowski Marcin Jarzębska Hanna Szymańczuk Grażyna
Komisja Oświaty
Sondij Patrycja - Przewodnicząca Sowa Andrzej - Wiceprzewodniczący Szymańczuk Grażyna - Wiceprzewodnicząca Ciechomska Małgorzata  Domańska Barbara Grzegorzewska Małgorzata Jarzębska Hanna Kobyliński Ernest Kowalska-Kobus Elżbieta Kwaśniewska Barbara Mioduszewska Teresa Tondera Ireneusz Walkiewicz Grzegorz
Komisja Polityki Społecznej
Kwaśniewska Barbara - Przewodnicząca Łozińska Agnieszka - Wiceprzewodnicząca Jarzębska Hanna Kazanecki Robert Mioduszewska Teresa Sowa Andrzej Szymańczuk Grażyna
Komisja Rewizyjna
Wijas Sebastian - Przewodniczący Borowski Mariusz Domańska Barbara Grzegorzewska Małgorzata Urbańska Katarzyna
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Urbańska Katarzyna - Przewodnicząca Szyszko Karol - Wiceprzewodniczący Dąbrowski Marcin Domańska Barbara Kowalska - Kobus Elżbieta Mioduszewska Teresa Szymańczyk Grażyna  Nastula Wojciech


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy Praga-Północ

Wersja standardowa