Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Praga-Północ

Lista artykułów:


Rada Dzielnicy Praga-Północ

Rada Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy liczy dwudziestu trzech radnych
Kontakt:

ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 15, pok. 224, II piętro
03-708 Warszawa
tel.: 22 443 79 16, 22 443 79 17, 22 443 79 18, 22 443 79 19
faks.: 22 443 81 80
e-mail:sekretariat.udpragaN@um.warszawa.pl


Więcej:


Wprowadził Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-12-11
Aktualizujący Oracka Dorota (Dzielnica Praga-Północ) 2018-12-11
Zatwierdzający Oracka Dorota (Dzielnica Praga-Północ) 2018-12-11
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-12-11
Wersja standardowa