Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Praga-Północ > Informacje > Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie z konsultacji

  Drukuj
 

W związku z otrzymanym w dniu 7 września 2009 roku projektem statutu dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy  na podstawie uchwały nr LVIII/1748/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami na temat projektowanych statutów dzielnic m.st. Warszawy, w dniach od 10 września do 23 września 2009 roku zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Informacje na temat  konsultacji społecznych wraz z projektem statutu oraz   formularzem konsultacji społecznych znajdowały się w:

·         punkcie informacji ogólnej urzędu;

·         Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.warszawa.pl);

·         na stronie internetowej urzędu (www.praga-pn.waw.pl)

Ogłoszenie burmistrza o konsultacjach stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Ponadto na tablicy świetlnej przed urzędem ukazywała się informacja o miejscu i terminie konsultacji.

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnione  były osoby , zgodnie z § 4 pkt.3 w/w uchwały, posiadające czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy oraz dzielnicowe komisje dialogu społecznego. Konsultacje, zgodnie z § 7.1 pkt.3 w/w uchwały, polegały na wypełnieniu formularza, to jest wypełnieniu druku stanowiącego załącznik do uchwały nr LVIII/1748/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 roku. Do przeprowadzenia konsultacji społecznych Zarząd Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy upoważnił Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy Praga Północ.

Konsultacje społeczne odbyły się w siedzibie Urzędu Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy przy ul. ks. Kłopotowskiego 15, w wyodrębnionym pomieszczeniu (sala konferencyjna na parterze), w godzinach pracy urzędu i trwały 14 dni licząc od dnia ogłoszenia przez burmistrza informacji o konsultacjach społecznych. W pomieszczeniu tym znajdowała się również specjalnie na ten cel przygotowana urna do której mieszkańcy mogli wrzucać wypełniony formularz.

W wyniku prowadzonego w urzędzie dyżuru w ramach konsultacji dokumenty tj. projekt statutu oraz formularz konsultacji pobrało 12 osób. W określonym  w ogłoszeniu terminie do urny znajdującej się w sali konferencyjnej urzędu nie złożono ani jednego formularza.

 

Uwaga:

Formularze konsultacji społecznych, które wpłynęły do Urzędu po przewidzianym w ogłoszeniu terminie, zgodnie z trybem przyjętym w Uchwale Rady m.st. Warszawy nie zostały uwzględnione w niniejszym sprawozdaniu.

Sprawozdanie sporządził - Jacek Cieślak

Burmistrz

Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy

/-/ Jolanta Koczorowska

 

Zastępca  Burmistrza

Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

/-/ Jarosław Sarna

 

Zastępca  Burmistrza

Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy

/-/ Artur Buczyński

Załączniki:
zalacznik.doc
Data ogłoszenia:
29-09-2009
Data wprowadzenia:  29-09-2009
 
 
Wprowadził Cieślak Jacek (Dzielnica Praga-Północ) 29-09-2009
Aktualizujący Cieślak Jacek (Dzielnica Praga-Północ) 29-09-2009
Zatwierdzający Cieślak Jacek (Dzielnica Praga-Północ) 29-09-2009
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 29-09-2009
Liczba odwiedzin: 1107
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe