Kanał Wyżej
Posiedzenia komisji Rady Dzielnicy

Komisja Termin Komisja Kultury 05-10-2022
Komisja Oświaty, Wychowania i Sportu
05-10-2022
Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów
05-10-2022
Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
04-10-2022
Komisja Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa i Samorządności
06-10-2022
Komisja Rewizyjna
05-10-2022
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji          12-10-2022 Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności
(rozwiązana uchwałą 152/XXVII/2021 z 17.11.2021 r.) Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej
(rozwiązana Uchwałą 152/XXVII/2021 z 17.11.2021 r.)


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Posiedzenia komisji Rady Dzielnicy

Wersja standardowa