Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Komisje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Komisje Rady Dzielnicy Ochota

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów:

 1. Krasnodębski  Piotr - Przewodniczący
 2. Szymańska Anita - Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandrowicz Cecylia
 4. Gawryś Łukasz
 5. Kruk Krzysztof
 6. Nowacka Agata 
 7. Pluta Jan
 8. Stegienka Dorota

Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 1. Gawryś Łukasz - Przewodniczący
 2. Fazan Tomasz - Wiceprzewodniczący
 3. Aleksandrowicz Cecylia
 4. Kopiński Aleksander
 5. Król Cezary
 6. Kwaśniewski Łukasz
 7. Laszczkowska Barbara 
 8. Stegienka Dorota
 9. Szymańska Anita
 10. Wojciechowski Krzysztof
 11. Zalewski Daniel
 12. Żuk Małgorzata

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności:

 1. Fazan Tomasz- Przewodniczący
 2. Gawryś Łukasz - Wiceprzewodniczący 
 3. Barycki Lech
 4. Cwyl Tomasz
 5. Król Cezary
 6. Nowacka Agata 
 7. Stegienka Dorota

Komisja Oświaty, Wychowania i Sportu:

 1. Solecka Agata- Przewodnicząca
 2. Barycki Lech - Wiceprzewodniczący
 3. Chojnacka Anna
 4. Cwyl Tomasz  
 5. Kasprzyk Jan
 6. Kopiński Aleksander 
 7. Król Cezary
 8. Kwaśniewski Łukasz
 9. Laszczkowska Barbara
 10. Mróz Sylwia 
 11. Nowacka Agata
 12. Pluta Jan
 13. Portas Seweryn
 14. Stegienka Dorota
 15. Szymańska Anita
 16. Wojciechowski Krzysztof
 17. Żuk Małgorzata

Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej:

 1. Barycki Lech - Przewodniczący
 2. Agata Solecka - Wiceprzewodnicząca
 3. Laszczkowska Barbara
 4. Mróz Sylwia
 5. Portas Seweryn 

Komisja Kultury:

 1. Agata Solecka - Przewodnicząca
 2. Kasprzyk Jan
 3. Krasnodębski Piotr
 4. Laszczkowska Barbara
 5. Pluta Jan
 6. Solecka Agata
 7. Wojciechowski Krzysztof

Komisja Rewizyjna:

 1. Piotr Krasnodębski  - Przewodniczący
 2. Chojnacka Anna
 3. Cwyl Tomasz
 4. Laszczkowska Barbara
 5. Zalewski Daniel
 6. Żuk Małgorzata 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Zalewski Daniel - Przewodniczący
 2. Chojnacka Anna  - Wiceprzewodnicząca
 3. Cwyl Tomasz
 4. Laszczkowska Barbara
 5. Nowacka Agata

Komisja Mieszkaniowa:

 1. Aleksandrowicz Cecylia - Przewodnicząca
 2. Chojnacka Anna
 3. Laszczkowska Barbara
 4. Stegienka Dorota
 5. Żuk Małgorzata 


Wprowadził Lankiewicz Agnieszka (Dzielnica Ochota) 2018-11-26
Aktualizujący Gromulska Ewa (Dzielnica Ochota) 2020-05-22
Zatwierdzający Synowiec Marlena (Dzielnica Ochota) 2020-05-22
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-05-22
Wersja standardowa