Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy Ochota

Komisja Polityki Gospodarczej, Budżetu i Finansów:
Krasnodębski  Piotr - Przewodniczący Szymańska Anita - Wiceprzewodniczący Aleksandrowicz Cecylia Gawryś Łukasz Kruk Krzysztof Nowacka Agata  Pluta Jan Stegienka Dorota
Komisja Polityki Przestrzennej, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
Gawryś Łukasz - Przewodniczący Fazan Tomasz - Wiceprzewodniczący Aleksandrowicz Cecylia Kopiński Aleksander Król Cezary Kwaśniewski Łukasz Laszczkowska Barbara  Stegienka Dorota Szymańska Anita Wojciechowski Krzysztof Zalewski Daniel Żuk Małgorzata
Komisja Bezpieczeństwa i Samorządności:
Fazan Tomasz- Przewodniczący Gawryś Łukasz - Wiceprzewodniczący  Barycki Lech Cwyl Tomasz Król Cezary Nowacka Agata  Stegienka Dorota
Komisja Oświaty, Wychowania i Sportu:
Solecka Agata- Przewodnicząca Barycki Lech - Wiceprzewodniczący Chojnacka Anna Cwyl Tomasz   Kasprzyk Jan Kopiński Aleksander  Król Cezary Kwaśniewski Łukasz Laszczkowska Barbara Mróz Sylwia  Nowacka Agata Pluta Jan Portas Seweryn Stegienka Dorota Szymańska Anita Wojciechowski Krzysztof Żuk Małgorzata
Komisja Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej:
Barycki Lech - Przewodniczący Agata Solecka - Wiceprzewodnicząca Laszczkowska Barbara Mróz Sylwia Portas Seweryn 
Komisja Kultury:
Agata Solecka - Przewodnicząca Kasprzyk Jan Krasnodębski Piotr Laszczkowska Barbara Pluta Jan Solecka Agata Wojciechowski Krzysztof
Komisja Rewizyjna:
Piotr Krasnodębski  - Przewodniczący Chojnacka Anna Cwyl Tomasz Laszczkowska Barbara Zalewski Daniel Żuk Małgorzata 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
Zalewski Daniel - Przewodniczący Chojnacka Anna  - Wiceprzewodnicząca Cwyl Tomasz Laszczkowska Barbara Nowacka Agata
Komisja Mieszkaniowa:
Aleksandrowicz Cecylia - Przewodnicząca Chojnacka Anna Laszczkowska Barbara Stegienka Dorota Żuk Małgorzata 


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy Ochota

Wersja standardowa