Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Mokotów

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Urzędy dzielnic

Lista artykułów:


Dzielnica Mokotów


Mokotów

02-517 Warszawa
ul. Rakowiecka 25/27
tel. 22 443 64 00
www.mokotow.waw.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców

ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa

tel. 22 443 65 00
faks 22 443 65 13 

 

Godziny pracy WOM:

Poniedziałek- piątek: 8:00-16:00


Urząd Dzielnicy:
Władze:
Akty:
Pozostałe informacje:
Konta bankowe:
 • 40 1030 1508 0000 0005 5002 3008 (rachunek bieżący - tytuły wpłat: opłaty administracyjne za czynności urzędowe, dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, wieczyste użytkowanie gruntu, najem i dzierżawa nieruchomości, nabycie nieruchomości (gruntu), przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, opłaty za materiały przetargowe, inne opłaty)
 • 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070(rachunek opłaty skarbowej - tytuły wpłat: VAT-R, VAT-24, pełnomocnictwa, wydanie decyzji, koncesje, zezwolenia, zaświadczenia, odpisy z urzędu stanu cywilnego, wydanie duplikatu)
 • 40 1030 1508 0000 0005 5002 3105
  (rachunek opłat komunikacyjnych - tytuły wpłat: opłaty komunikacyjne tj. za prawo jazdy, tablice rejestracyjne, dowód rejestracyjny, znaki lokalizacyjne, pozwolenie czasowe, nalepki kontrolne)
 • 30 1030 1508 0000 0005 5002 3091
  (rachunek za udostępnienie danych osobowych)
 • 96 1030 1508 0000 0005 5002 3067 (rachunek depozytowy - tytuły wpłat: wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umowy)
 • 74 1030 1508 0000 0005 5002 3172 (opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)
 • 87 1030 1508 0000 0005 5002 3229
  (wpłaty z tytułu kar i opłat za usunięcie drzew i krzewów)

 • 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (rachunek bieżący - tytuły wpłat: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych)
 • 24 1030 1508 0000 0005 5002 3393
  (rachunek ogólny opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - OZGOK) Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe podawane przy złożeniu deklaracji w Urzędzie. W przypadku braku indywidualnych kont prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Mokotów. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać do 28 dnia każdego miesiąca.

Regon:

 • Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy: 015259640-00059
 • Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: 015259663-00050


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2007-08-16
Aktualizujący Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 2021-01-04
Zatwierdzający Rosłoń Teresa (Dzielnica Mokotów) 2021-01-05
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-05
Wersja standardowa