Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Mokotów > Urząd Dzielnicy > Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
02-545 Warszawa
ul. Wiśniowa 37
Telefon
22 443 67 40
Faks
22 325 45 65
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Bogdan Piec
tel.: 22 443 67 41, faks: 22 325 45 65, e-mail: bpiec@um.warszawa.pl
ul. Wiśniowa 37, p. 203
zastępca naczelnika Mariola Niczyporuk
tel.: 22 443 67 42, faks: 22 325 45 65, e-mail: mniczyporuk@um.warszawa.pl
ul. Wiśniowa 37, p. 203
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), a także z podmiotami wymienionymi w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.), działającymi na obszarze Dzielnicy oraz wspieranie i  powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym:
  a) ogłaszanie otwartych konkursów ofert,
  b) przyjmowanie ofert realizacji zadań,
  c) powoływanie zespołów do spraw opiniowania ofert,
  d) wybór ofert,
  e) zawieranie umów na realizację zadań,
  f) dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań;
 2. diagnozowanie problemów społeczności lokalnej z zakresu spraw społecznych oraz określanie sposobu ich rozwiązywania;
 3. opracowanie doraźnych programów działania z zakresu spraw społecznych oraz sporządzanie sprawozdań z ich realizacji;
 4. podejmowanie innych działań, mających na celu zaspokajanie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
 5. kontrola realizacji Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2008 – 2011 w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy;
 6. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.);
 7. realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.);
 8. prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 9. realizacja, koordynacja i nadzorowanie wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w tym:
  a) wykonywanie funkcji dysponenta środków w rozdziale 85154, określonych w załączniku Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy,
  b) obsługa techniczna i administracyjna Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy,
  c) współpraca przy opracowywaniu standardów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy,
  d) opracowywanie i realizacja lokalnego programu profilaktyki uzależnień; 
 10. koordynacja działań związanych z opracowaniem i wdrażaniem Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy.

Przy pomocy wydziału wykonywany jest nadzór nad jednostką organizacyjną – Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 
 
Wprowadził Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 20-06-2007
Aktualizujący Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 26-10-2016
Zatwierdzający Rosłoń Teresa (Dzielnica Mokotów) 26-10-2016
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-10-2016
Liczba odwiedzin: 18694
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe