Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Mokotów > Urząd Dzielnicy > Wydział Organizacyjny > Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
02-517 Warszawa
ul. Rakowiecka 25/27
Telefon
22 443 64 12
Email
mokotow.wod@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
Kierownictwo
naczelnik Joanna Tranda
tel.: 22 443 64 12, e-mail: jtranda@um.warszawa.pl
ul. Rakowiecka 25/27, p. 107
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. organizacja i obsługa pracy Zarządu Dzielnicy, w tym:
  a) obsługa administracyjno-techniczna i  organizacyjna posiedzeń Zarządu Dzielnicy, spotkań i narad z udziałem Członków Zarządu Dzielnicy oraz osób kierujących wydziałami, kierowników jednostek organizacyjnych i przedstawicieli jednostek niższego rzędu,
  b) prowadzenie rejestru uchwał Zarządu Dzielnicy, poleceń Burmistrza oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zarząd Dzielnicy i Członków Zarządu Dzielnicy,
  c) prowadzenie wykazu pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy Zarządowi Dzielnicy, Burmistrzowi, Zastępcom Burmistrza oraz  pracownikom wydziałów i przekazywanie ich  według właściwości,
  d) przekazywanie uchwał Zarządu Dzielnicy, poleceń i innych dokumentów Burmistrza oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Zarząd Dzielnicy i Członków Zarządu Dzielnicy według właściwości;
 2. obsługa merytoryczna Członków Zarządu Dzielnicy, w tym
  a) udzielanie merytorycznej pomocy przy wykonywaniu zadań Burmistrza
  i zastępców Burmistrza,
  b) analizowanie i dokonywanie ocen działalności wydziałów; obejmujących
  m.in. stopień realizacji spraw w związku z wynikami kontroli wewnętrznych, przeprowadzanych w Urzędzie Dzielnicy,
  c) analizowanie i dokonywanie ocen funkcjonowania jednostek organizacyjnych w zakresie skarg mieszkańców,
 3. organizacja pracy Urzędu Dzielnicy;
 4. obsługa kancelaryjno-biurowa Zarządu Dzielnicy oraz Członków Zarządu Dzielnicy;
 5. obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, wydziałów oraz delegatur;
 6. obsługa kancelaryjno-biurowa radców prawnych zatrudnionych w Urzędzie Dzielnicy;
 7. przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów innych dokumentów w zakresie działania wydziału, w tym opracowywanie projektu wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy (część opisowa), zgodnie z procedurą określoną w zarządzeniu Prezydenta m.st. Warszawy;
 8. prowadzenie spraw związanych z realizacją procedury przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Dzielnicy;
 9. koordynowanie działań, w związku z wpływającymi do Burmistrza interwencjami, interpelacjami, wnioskami i zapytaniami posłów, senatorów, radnych Dzielnicy oraz radnych m.st. Warszawy w sprawach dotyczących Dzielnicy;
 10. koordynowanie działań, związanych z wydaniem, zawieszeniem, uchyleniem zawieszenia, unieważnieniem lub odnowieniem certyfikatu kwalifikowanego, na potrzeby Członków Zarządu Dzielnicy i pracowników wydziałów; zgodnie z regulaminem stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w Urzędzie
  m.st. Warszawy, nadanym zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy;
 11. koordynowanie procesu kontroli zarządczej w Urzędzie Dzielnicy;
 12. koordynowanie działań wydziałów związanych z przekazywaniem informacji do raportu Burmistrza z realizacji zadań Dzielnicy za dany kwartał, przygotowywanie projektu raportu i przekazywanie go po akceptacji Burmistrza Gabinetowi Prezydenta;
 13. dokonywanie wpisów w rejestrze kontroli zewnętrznych, zgodnie z instrukcją rejestrowania kontroli zewnętrznych, obiegu informacji i dokumentów oraz postępowania z wynikami kontroli zewnętrznych w Urzędzie m.st. Warszawy i jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy, nadaną zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, w przypadku, gdy jednostką kontrolowaną jest Urząd Dzielnicy;
 14. koordynowanie działań wydziałów i jednostek organizacyjnych, nad którymi wydziały te sprawują zgodnie z regulaminem Urzędu Dzielnicy nadzór, wynikających z instrukcji rejestrowania kontroli zewnętrznych, nadanej zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy;
 15. prowadzenie ewidencji kontroli wewnętrznych w Urzędzie Dzielnicy;
 16. prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu Dzielnicy.
 
 
Wprowadził Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 19-06-2007
Aktualizujący Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 05-07-2019
Zatwierdzający Rosłoń Teresa (Dzielnica Mokotów) 08-07-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-07-2019
Liczba odwiedzin: 9276
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe