Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Mokotów > Urząd Dzielnicy > Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń > Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy

  Drukuj
 
Adres
02-517 Warszawa
ul. Rakowiecka 2B
Telefon
22 443 63 85 - sekretariat WDG
Faks
22 325 45 97
Email
mokotow.wdg@um.warszawa.pl
Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00;
przyjmowanie wniosków w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Kierownictwo
naczelnik Maria Dygudaj
tel.: 22 443 63 85, e-mail: mdygudaj@um.warszawa.pl
Dodatkowe informacje

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z przepisów:
  • Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  • regulujących wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764);
 2. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 3. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.);
 4. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 5. kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i drożności układu komunikacji wewnętrznej;
 6. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
 7. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy, w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i monitorowanie jego realizacji;
 8. opracowywanie analiz i sprawozdań w sprawach z zakresu działania wydziału;
 9. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym z jednostkami kontrolnymi w sprawach związanych z działalnością wydziału;
 10. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 11. przekazywanie do właściwego biura kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 12. przekazywanie, na wniosek właściwego biura, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania komórki właściwej do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy.
Odnośniki

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy są:


Referat Działalności Gospodarczej
Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych
Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Organizacyjno-Biurowej

 
 
Wprowadził Jolanta Szulim 21-06-2007
Aktualizujący Grochocka Bożena (Dzielnica Mokotów) 03-10-2017
Zatwierdzający Krzyszczak Eliza (Dzielnica Mokotów) 03-10-2017
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 03-10-2017
Liczba odwiedzin: 66218
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe