Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Interpelacje i zapytania

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Interpelacje i zapytania

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia
boiska szkolne budowa ulicy chodniki infrastruktura inwestycje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nasadzenia zieleni nazwy ulic i placów ochrona środowiska odpady odśnieżanie oświetlenie parki parkowanie remont ulicy strefa płatnego parkowania sygnalizacja świetlna ścieżki rowerowe śmietniki użytkowanie wieczyste woda oligoceńska wodociągi wystąpienie pokontrolne zieleń ZTM

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
148 15-10-2019 Melania Łuczak zalegających śmieci po zmianie operatora wywozu śmieci na Mokotowie, braku dostatecznej informacji i kontaktu z nowym operatorem wywozu śmieci konsorcjum Remondis-Suez Polska Interpelacja
 
147 15-10-2019 Arkadiusz Słodkowski zmiany koloru oświetlenia ulic w kwartale ulic Potoki i Cichy Potok Interpelacja
 
146 15-10-2019 Arkadiusz Słodkowski przedstawienia zasad powoływania i wynagradzania dyrektorów domów kultury zlokalizowanych w dzielnicy Mokotów Interpelacja
 
696 14-10-2019 Radosław Sroczyński naprawy lub wymiany na nowe dwóch kładek interpelacja 696-2019.pdf
 
145 10-10-2019 Joanna Dembowska fetoru, który w znacznym stopniu utrudnia funkcjonowanie Mieszkańcom Sadyby, Czerniakowa Południowego, Stegien, Augustówki, wydobywającego się z sortowni oraz placu składowego odpadów zmieszanych zakładu REMONDIS, ul. Zawodzie 18 Interpelacja
 
36 07-10-2019 Witold Wasilewski losu wniosku dotyczącego tzw. Sadybianki skierowanego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Zapytanie
Odpowiedź
144 07-10-2019 Witold Wasilewski zajęć dla seniorów na pływalni OSiR przy ul. Niegocińskiej Interpelacja
 
143 25-09-2019 Monika Czerniewska budowy nowej szkoły podstawowej na Wyględowie i Forcie Mokotów Interpelacja
Odpowiedź
140 25-09-2019 Arkadiusz Słodkowski możliwości zorganizowania nowych miejsc parkingowych dla mieszkańców ulicy Podbipięty Interpelacja
Odpowiedź
139 25-09-2019 Witold Wasilewski częstotliwości kursów autobusów linii numer 501 Interpelacja
Odpowiedź
141 25-09-2019 Arkadiusz Słodkowski możliwości przebudowy chodnika przy ulicy Bokserskiej 1c, w celu zwiększenia funkcjonalności tego miejsca Interpelacja
Odpowiedź
142 25-09-2019 Monika Czerniewska umieszczenia parku przyszpitalnego przy Instytucie Reumatologii, ul. Spartańska 1 oraz wału fortecznego przy ul. Racławickiej (należącego obecnie do Mariny) w „Strategii adaptacji do zmian klimatu m.st. Wwy” Prez. R. Trzaskowskiego Interpelacja
Odpowiedź
35 18-09-2019 Miłosz Górecki utrzymania zieleni publicznej w rejonie adresów Dąbrowskiego 81, Dąbrowskiego 81a Zapytanie
Odpowiedź
138 10-09-2019 Kinga Wróblewska zajęć prowadzonych w mokotowskich placówkach edukacyjnych Interpelacja
Odpowiedź
137 06-09-2019 Monika Czerniewska przeskalowanego projektu modernizacji ul. Bartyckiej Interpelacja
Odpowiedź
Odpowiedź
136 28-08-2019 Melania Łuczak przeanalizowania i wprowadzenia zmian lub rozwiązań alternatywnych w organizacji ruchu pieszego, rowerowego oraz samochodowego w celu poprawy dla dzieci bezpiecznej drogi do przedszkola i szkoły oraz otoczenia Interpelacja
Odpowiedź
34 28-08-2019 Melania Łuczak zaplanowanej realizacji chodnika oraz wymiany nawierzchni bitumicznej na ulicy Fryderyka Joliot - Curie Zapytanie
Odpowiedź
135 21-08-2019 Witold Wasilewski zmian tras autobusów numer 504 i 141 Interpelacja
Odpowiedź
Odpowiedź
133 21-08-2019 Witold Wasilewski autobusów linii numer 501 Interpelacja
Odpowiedź
Odpowiedź
134 21-08-2019 Witold Wasilewski autobusów linii numer 503 Interpelacja
Odpowiedź
Odpowiedź
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Wersja standardowa