Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)

Lista artykułów:


Sesja XIV, 15-09-2015

Sesja XIV
z dnia 15-09-2015, godz. 16:00
Sala widowiskowa Centrum Kultury "Łowicka" ul. Łowicka 21
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji  
2. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Dzielnicy  
3. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany granicy Dzielnicy Wilanów z Dzielnicą Mokotów z jednoczesną zmianą granic obrębów ewidencyjnych 1-05-37 i 1-05-38 w m.st. Warszawa druk nr 117
4. Uchwała Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie nieprzeprowadzania wyborów do Rady Osiedla Służewiec Fort druk nr 118
5. Interpelacje i zapytania radnych  
6. Wolne wnioski i oświadczenia  
7. Zamknięcie sesji  


Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Twarowski Krzysztof (Dzielnica Mokotów) 2015-09-08
Aktualizujący Twarowski Krzysztof (Dzielnica Mokotów) 2015-11-13
Zatwierdzający Klimek Jacek (Dzielnica Mokotów) 2015-11-13
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2015-11-13
Wersja standardowa