Kanał Wyżej
Dzielnica Bielany

Bielany 01-882 Warszawa
ul.  Stefana Żeromskiego 29 tel. 22 443 47 00 faks 22 325 44 94 www.bielany.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
ul. Stefana Żeromskiego 29
01-882 Warszawa
tel. 22 443 47 00
faks 22 325 44 94
e-mail: bielany.urzad@um.warszawa.pl
Godziny pracy :
Poniedziałek - piątek: 8:00 -16:00

INFORMACJA

Zgodnie z zarządzeniem Nr 543/2021
Prezydenta m.st. Warszawy
z 12 kwietnia 2021 r.

Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy będzie nieczynny w dniu
4 czerwca 2021 r. (piątek)
oraz
24 grudnia 2021 r. (piątek)
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radnikluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy) Akty: uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 69 1030 1508 0000 0005 5002 2001 (konto dochodów)
wpłaty z tytułu: opłat administracyjnych za czynności urzędowe, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za najem i dzierżawę nieruchomości, opłat za nabycie nieruchomości /gruntu/, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu prosimy wnosić na indywidualne numery rachunków bankowych, które mogą uzyskać Państwo w Wydziale Budżetowo-Księgowym. 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
od 1 stycznia 2020 roku opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych należy wpłacać na ww. rachunek bankowy obsługiwany przez Urząd m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika. 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
wpłaty z tytułu opłat skarbowych - w tym opłaty za: pozwolenie na budowę, pełnomocnictwo, poświadczenie za zgodność z oryginałem, zaświadczenia, rejestracja VAT-R należy wpłacać  na ww. rachunek bankowy obsługiwany przez Urząd m.st. Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.
Informujemy, iż z dniem 31 grudnia 2019 roku zamknięte zostały wcześniej obowiązujące rachunki do płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz opłaty skarbowej. 53 1030 1508 0000 0005 5002 2192
wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (OZGOK)
W sytuacji, gdy nadanie indywidualnego numeru bankowego (numer indywidualny nadawany jest podczas składania deklaracji w siedzibie urzędu) nie było możliwe, opłatę należy wnosić na rachunek dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
Aby uiścić opłatę należy: 
podawać dane identyfikujące składającego deklarację oraz miejsce zamieszkania lub siedziby;
w tytule opłaty wpisywać: OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
uiszczać opłatę do 28 dnia każdego miesiąca. 19 1030 1508 0000 0005 5002 2125
opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenie czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne) prawo jazdy, opłaty za CEPIK 72 1030 1508 0000 0005 5002 2044
wpłaty z tytułu wadiów, depozytów, zabezpieczenia umów 94 1030 1508 0000 0005 5002 2133
wpłaty z tytułu opłat za wydanie dowodów osobistych i opłatę ewidencyjną oraz za udostępnienie danych osobowych 70 1030 1508 0000 0005 5000 4135
opłata i kary za usunięcie drzew i krzewów 97 1030 1508 0000 0005 5002 2176
zwroty zasiłków rodzinnych 26 1030 1508 0000 0005 5000 4151
opłaty geodezyjne i kartograficzne 72 1030 1508 0000 0005 5002 2141
opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Regon:
Dzielnica Bielany m.st. Warszawy: 015259640-00041 Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy: 015259663-00043


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Urząd Dzielnicy
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Bielany

Wersja standardowa