Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Bielany > Zarząd Dzielnicy > Podział zadań członków Zarządu Dzielnicy

Podział zadań członków Zarządu Dzielnicy

  Drukuj
 

Grzegorz Pietruczuk - Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad działalnością zastępców burmistrza oraz następujących komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
• Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy Bielany (WBK);
• Wydziału Kadr dla Dzielnicy Bielany (WKD);
• Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany - w zakresie działania Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej (WKP-PK)
• Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany (WOŚ);
• Wydziału Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy Bielany WOZ);
• Wydział Prawny dla Dzielnicy Bielany (WPR);
• Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany (WSZ);
• Samodzielny Jednoosobowe Stanowisko Pracy-Rzecznik Prasowy dla Dzielnicy Bielany(RP).

 

Burmistrz Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Grzegorz Pietruczuk nadzoruje działalność:
- Bielańskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, z siedzibą w Warszawie przy
  ul. Grębałowskiej14,
- Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z siedzibą
  w Warszawie  przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82;
- Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, z siedzibą
  w  Warszawie przy al. Zjednoczenia 11;
oraz współpracuje z:
- Dzielnicowym Zespołem Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
  Problemów  Alkoholowych m.st. Warszawy dla Dzielnicy Bielany z siedzibą w Warszawie 
  przy ul. S. Żeromskiego 29;
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy
  Bielany m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82;
- Zespołem Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Belgijskiej 4.
 
Andrzej Malina - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
• Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Bielany (WAG);
• Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Bielany (WOR);
• Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany (WSR).

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Andrzej Malina nadzoruje działalność:
- Centrum Rekreacyjno-Sportowym m.st. Warszawy w Dzielnicy Bielany, z siedzibą
  w Warszawie przy ul. J. Conrada 6;
oraz współpracuje z:
- Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
- Komendą Stołeczną Policji,
- Strażą Miejską m.st. Warszawy,
- Komendą Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.
 
Włodzimierz Piątkowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
• Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany (WAB);
• Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Bielany (WIN);
• Wydział Mienia dla Dzielnicy Bielany (WMD);
• Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany (WND);
• Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany (WZL).

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Włodzimierz Piątkowski nadzoruje działalność:
- Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  z siedzibą w Warszawie przy ul. Grębałowskiej 23/25.

Katarzyna Potapowicz - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
• Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany (WDG);
• Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany w zakresie działania: Referatu Kultury (WKP-RK), Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds. Partycypacji Społecznej (WKP-PS);
• Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany (WOM).

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Katarzyna Potapowicz nadzoruje działalność:
- Bielańskiego Ośrodka Kultury, z siedzibą w Warszawie przy  ul. C. Goldoniego 1;
- Biblioteki Publicznej im St. Staszica z siedzibą w Warszawie przy ul. T. Duracza19;
oraz współpracuje z
- Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich;

Marek Sitarski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy  sprawuje nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy:
• Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany (WIR);
• Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany (WOW);
• Wydziału Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany (WZP).

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy Marek Sitarski nadzoruje działalność:
- Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty-Bielany m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie
  przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz placówek oświaty i wychowania m.st. Warszawy.

Podział kompetencji Członków Zarządu reguluje uchwała nr 1/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie podziału zadań między Członków Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy oraz wskazania komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany nadzorowanych przez Burmistrza oraz Zastępców Burmistrza, zmieniona uchwałą nr 2/2018 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st Warszawy z dnia 4 grudnia 2018 r., uchwałą nr 688/2019 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 28 czerwca 2019 r.


 

 
 
Wprowadził BZMW/agowin 06-08-2007
Aktualizujący Ciechan Anna (Dzielnica Bielany) 07-10-2019
Zatwierdzający Ciechan Anna (Dzielnica Bielany) 07-10-2019
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-10-2019
Liczba odwiedzin: 10148
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe