Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy:
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnic Bielany   (WAG)

Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Bielany  (WAB)

Referat Administracji Architektoniczno-Budowlanej (WAB-AB) Referat Urbanistyki (WAB-U) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji (WAB-OKA)

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Bielany  (WBK)

Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analiz (WBK-SP) Referat Dochodów i Rozliczeń Podatku VAT (WBK-DR) Referat Wydatków i Zaangażowania(WBK-WZ) Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (WBK-GO) Referat Księgowości Dochodów i Kas  (WBK-DK) Referat Windykacji Należności (WBK-DW) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału (WBK-OK) 


Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Bielany (WDG)

Referat Ewidencji (WDG-E) Referat Bielański Integrator Przedsiębiorczych (WDG-P) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń (WDG-Z)

Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Bielany (WND)

Referat Opłat i Obrotu Nieruchomościami (WND-OON) Referat Gospodarki Gruntami (WND-GG) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału (WND-OK)

Wydział Mienia dla Dzielnicy Bielany (WMD)

Referat Zasobu Nieruchomościami (WMD-ZN) Referat Własności Nieruchomościami (WMD-WN) Referat Regulacji Stanów Prawnych (WMD-SP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału (WMD-OK)

Wydział Informatyki dla Dzielnicy Bielany (WIN)
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany  (WIR)

Referat Dróg i Zezwoleń (WIR-DZ) Referat Inwestycji i Remontów (WIR-IR) Referat Planowania i Przygotowania Inwestycji i Remontów (WIR-PIR)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansowych (WIR-F) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej Wydziału (WIR-OK)

Wydział Kadr dla Dzielnicy Bielany (WKD)
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Bielany (WKP)
 
Referat Kultury (WKP-RK) Referat Promocji i Komunikacji Społecznej (WKP-RP) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Partycypacji Społecznej (WKP-PS)

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Bielany (WOM)

Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-RO) Referat Kancelaryjno-Sprawozdawczy (WOM-RKS)

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Bielany (WOR)
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany (WOŚ)

Referat Edukacji Ekologicznej (WOŚ-E ) Referat Zieleni i Utrzymania Porządku (WOŚ-Z) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Środowiska (WOŚ-S)
 
Wydział Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy Bielany (WOZ)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds.  Obsługi  Zarządu i Koordynacji (WOZ-OZK) Wieloosobowe Stanowisko Pracy - Sekretariaty Burmistrza i zastępców Burmistrza (WOZ-S)

Wydział Prawny dla Dzielnicy Bielany (WPR)

Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (WPR-RP) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelaryjno-Biurowych (WPR-OK) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjno-Prawnych (WPR-AP)

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Bielany (WOW)

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Bielany (WSZ)

Referat Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego (WSZ-RA) Referat Spraw Społecznych i Profilaktyki Uzależnień (WSZ-SP)
                                                                                                                    Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany (WZP)
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Bielany (WZL)

Referat Najmu Lokali Mieszkalnych (WZL-NL) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zasobu Mieszkaniowego (WZL-ZM) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Dodatków Mieszkaniowych, Dodatków Energetycznych i Obniżek Czynszów (WZL-DO) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej i Archiwizacji (WZL-K)
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Bielany (WSR)

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy dla Dzielnicy Bielany (RP)
więcej:
ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy
Wydział Mienia dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Zarządu i Koordynacji dla Dzielnicy
Wydział Prawny
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Wersja standardowa