Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Bielany > Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023) > Interpelacje i zapytania > Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

  Drukuj
 

Typ:
Data:
Data od:
Data do:
Numer:
W sprawie:
Radny:
Klub:
Organ:
Dzielnica:
Kadencja:


Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Nr Data Radny/Klub Radnych W Sprawie Pliki
376 29-04-2019 Ryszard Zakrzewski przedstawienia dokumentacji dot. adaptacji Przedszkola nr 105 zapytanie 376-2019.pdf
odpowiedź 376-2019.pdf
odpowiedź 376-2019_WORD.docx
369 29-04-2019 Stefan Kulesza rozwieszania flag zapytanie 369-2019.pdf
odpowiedź 369-2019.pdf
odpowiedź 369-2019 WORD.docx
377 29-04-2019 Ryszard Zakrzewski chodnika od ul. Gąbińskiej zapytanie 377-2019.pdf
odpowiedź 377-2019.pdf
odpowiedź 377-2019_WORD.doc
368 29-04-2019 Stefan Kulesza realizacji uchwał 24/VII/19 i 25/VII/19 zapytanie 368-2019.pdf
odpowiedź 368-2019.pdf
odpowiedź 368-2019 WORD.docx
375 29-04-2019 Ryszard Zakrzewski planu zagospodarowania przestrzennego Słodowca zapytanie 375-2019.pdf
odpowiedź 375-2019.pdf
odpowiedź 375-2019_WORD.doc
374 29-04-2019 Ryszard Zakrzewski progu zwalniającego na ul. Fontany zapytanie 374-2019.pdf
odpowiedź 374-2019.pdf
odpowiedź 374-2019_WORD.doc
362 26-04-2019 Marcin Włodarczyk działania na szkodę wizerunku m.st. Warszawy. interpelacja 362-2019
odpowiedź 362_2019.pdf
odpowiedź 362-2019_WORD.doc
367 26-04-2019 Sylwia Lacek wyznaczenia nowych miejsc parkingowych na Wrzecionie. interpelacja 367-2019
odpowiedź 367_2019.pdf
odpowiedź 367-2019_WORD.doc
360 26-04-2019 Marcin Włodarczyk przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących remontu w ul.Żółwiej. interpelacja 360-2019
odpowiedź 360_2019.pdf
354 26-04-2019 Agnieszka Gola pozyskania informacji dotyczących terenu między ul.Pułkową, Samogłoska, Żubrowa, Wóycickiego - kampus UKSW interpelacja 354-2019
odpowiedź 354_2019.pdf
odpowiedź 354-2019_1.pdf
odpowiedź 354-2019_WORD.doc
357 26-04-2019 Marcin Włodarczyk nowej organizacji ruchu w ulicy Kwitnącej na wysokości budynku przychodni lekarskiej. interpelacja 357-2019
odpowiedź 357_2019.pdf
odpowiedź 357-2019_WORD.doc
359 26-04-2019 Marcin Włodarczyk ustawienia dodatkowych koszy na śmieci wzdłuż chodnika i budynków przy ul. Podczaszyńskiego. interpelacja 359-2019
odpowiedź 359_2019.pdf
odpowiedź 359-2019 2.pdf
odpowiedź 359-2019_WORD.doc
355 26-04-2019 Agnieszka Gola zielonych ekranów wzdłuż ul. Pułkowej. interpelacja 355-2019
odpowiedź 355-2019.pdf
odpowiedź 355-2019 2.pdf
odpowiedź 355-2019 WORD.docx
odpowiedź 355-2019_1 WORD.docx
353 26-04-2019 Agnieszka Gola przeprowadzenia pilnych remontów dróg na Młocinach. interpelacja 353-2019
odpowiedź 353-2019.pdf
odpowiedź 353-2019_WORD.doc
380 26-04-2019 Ryszard Zakrzewski Pomocy dla Towarzystwa Odrodzenia Kultury Polskiej w Krzemieńcu interpelacja 380-2019.pdf
odpowiedź 380-2019.pdf
odpowiedź 380-2019_WORD.doc
352 26-04-2019 Grupa radnych ustawienia automatów do odbioru butelek PET na terenie Dzielnicy Bielany. interpelacja 352-2019
odpowiedź 352_2019.pdf
odpowiedź 352-2019_WORD.doc
361 26-04-2019 Marcin Włodarczyk ustawienia ławki na przystanku Cmentarz Wawrzyszewski 02. interpelacja 361-2019
odpowiedź 361-2019.pdf
odpowiedź 361-2019 2.pdf
odpowiedź 361-2019_WORD.doc
358 26-04-2019 Marcin Włodarczyk systematycznych przeglądów i stwierdzenia nieprawidłowości w nawierzchni pasa drogowego ulicy Sieciechowskiej oraz jej naprawy. interpelacja 358-2019
odpowiedź 358_2019.pdf
odpowiedź 358-2019_WORD.doc
356 26-04-2019 Marcin Włodarczyk utrudnień wynikających z niedrożności studzienki kanalizacyjnej odprowadzającej wody opadowe w ul.Duracza/Romaszewskiego. interpelacja 356-2019
odpowiedź 356-2019.pdf
odpowiedź 356-2019 2.docx
załącznik
odpowiedź 356-2019.pdf
odpowiedź 356-2019_WORD.doc
odpowiedź 356-2019 2.pdf
odpowiedź 356-2019_WORD.doc
odpowiedż 356-2019.pdf
odpowiedź 356-2019 WORD.doc
363 26-04-2019 Karolina Dłuska wyremontowanego i powiększonego placu zabaw, zlokalizowanego naprzeciw budynku przy ul. Kochanowskiego 44. interpelacja 363-2019
odpowiedź 363-2019.pdf
odpowiedź 363-2019_WORD.doc
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe