Kanał Wyżej
Dzielnica Białołęka

Białołęka 03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197 tel. 22 443 84 00, fax 22 443 83 00 www.bialoleka.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel.: 22 443 84 00
 
Godziny pracy WOM:
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek - piątek: 8.00-16.00
 
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (Burmistrztryb pracy) Akty: uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy   uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 92 1030 1508 0000 0005 5002 1005 
wpłaty dochodów Urzędu Dzielnicy Białołęka 80 1030 1508 0000 0005 5000 3082 
wpłaty  z tytułu  opłaty skarbowej 95 1030 1508 0000 0005 5002 1048               opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi               05 1030 1508 0000 0005 5000 3074
opłaty za rejestrację pojazdów: dowody i tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne; prawo jazdy, opłaty za CEPIK 46 1030 1508 0000 0005 5000 3112
opłaty za dowody osobiste, za udostępnianie danych osobowych 93 1030 1508 0000 0005 5000 3236 
opłaty i kary za usuniecie drzew i krzewów  02 1030 1508 0000 0005 5000 3031
wpłaty depozytów Regon: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy: 015259640-00034 Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: 015259663-00036


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Białołęka

Wersja standardowa