Kanał Wyżej
Dzielnica Białołęka

Białołęka 03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197 tel. 22 443 84 00, fax 22 443 83 00
bialoleka.urząd@um.warszawa.pl
www.bialoleka.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców03-122 Warszawa
ul. Modlińska 197
tel.: 22 443 84 00
 
Godziny pracy WOM:
poniedziałek - piątek: 8.00-16.00
 
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnicy (sesje, radni, kluby, interpelacje i zapytania, komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014) Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (Burmistrztryb pracy) Akty: uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy   uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 92 1030 1508 0000 0005 5002 1005 wpłaty dochodów Urzędu Dzielnicy Białołęka 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 wpłaty  z tytułu opłaty skarbowej (Centrum Obsługi Podatnika)  26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych (Centrum Obsługi Podatnika) 95 1030 1508 0000 0005 5002 1048 opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi               05 1030 1508 0000 0005 5000 3074
opłaty za rejestrację pojazdów: dowody i tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne; prawo jazdy, opłaty za CEPIK 46 1030 1508 0000 0005 5000 3112
opłaty za dowody osobiste, za udostępnianie danych osobowych 93 1030 1508 0000 0005 5000 3236 
opłaty i kary za usuniecie drzew i krzewów  02 1030 1508 0000 0005 5000 3031
wpłaty depozytów Regon: Dzielnica Białołęka m.st. Warszawy: 015259640-00034 Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy: 015259663-00036


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Białołęka

Wersja standardowa