Kanał Wyżej
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Wydziały dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy:
Wydział Administacyjno- Gospodarczy dla Dzielnicy (WAG)           Referat Administracyjny (WAG-RA) Referat Gospodarczy (WAG-RG) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno- Biurowej (WAG-OK)
                                                                                                                            Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy (WAB)
Referat Architektury (WAB-AR) Referat Urbanistyki (WAB-UR) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno- Biurowej(WAB-OK)

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy (WBK) Referat Księgowości (WBK-RK) Referat Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi (WBK-GO) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno - Biurowej(WBK-OK)

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Zezwoleń Alkoholowych i Handlu Obwoźnego (WDG-ZH)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej (WDG-DG) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Funduszy Europejskich (WDG-FE) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WDG-OK) 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy (WGN) Referat Mienia Miasta (WGN-MM) Referat Gospodarki Nieruchomościami (WGN-GN) Referat Nabywania Nieruchomości (WGN-NN) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno- Biurowej (WGN-OK)
Wydział Informatyki dla Dzielnicy (WIN) 

Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy (WIR)
Referat Utrzymania i Remontów Dróg (WIR-UR) Referat Infrastruktury i Planów Miejscowych (WIR-IP) Referat Zajęcia Pasa Drogowego (WIR-ZP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Postępowań Egzekucyjnych i Obsługi Finansowo-Księgowej (WIR-EK) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno-Biurowej (WIR-OK)

Wydział Inwestycji dla Dzielnicy (WIS)
Referat Inwestycji (WIS-IN) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno- Biurowej (WIS-OK)

Wydział Inwestycji Drogowych dla Dzielnicy (WID)  Referat Inwestycji Drogowych (WID-ID) Referat Realizacji Umów Drogowych (WID-UD)
Wydział Kadr dla Dzielnicy (WKD) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr (WKD-KD) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Koordynacji Ochrony Danych Osobowych (WKD-OD) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno- Biurowej (WKD-OK)

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WKŚ) Referat Ochrony Środowiska, Utrzymania Czystości i Konserwacji (WKŚ-OŚ) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Gospodarki Wodnej i Rolnictwa (WKŚ-GW) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Finansów i Sprawozdawczości (WKŚ-FS)

Wydział Kultury dla Dzielnicy (WKU)

Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy (WOM)
Referat Obsługi Bezpośredniej (WOM-OB) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kancelaryjnych (WOM-SK)

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy (WOR)

Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy (WOD) Referat Obsługi Zarządu Dzielnicy (WOD-OZ) Referat Obsługi Sekretariatów Członków Zarządu Dzielnicy (WOD-OS)

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW) Referat Organizacji Nauczania i Wychowania (WOW-ON) Referat Realizacji Zadań Oświatowych (WOW-ZO)

Wydział Prawny dla Dzielnicy (WPR) 
Wieloosobowe Stanowisko Pracy Radców Prawnych (WPR-RP) Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Administracyjnych (WPR-SA)

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy (WPK)

Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy (WSR)

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy (WSZ)
Referat Świadczeń Rodzinnych i Obsługi Funduszu Alimentacyjnego (WSZ-ŚR)  Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Profilaktyki Uzależnień i Rozwiązywania Problemów Społecznych (WSZ-UP) Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjno- Biurowej (WSZ-OK)
 
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy (WZP)

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzienicy (WZL)

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości dla Dzielnicy (PSP)

Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko - Rzecznik Prasowy dla Dzielnicy(RPD) więcej: ogólne informacje o Urzędach Dzielnic m.st. Warszawy


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Wydział Administracyjno-Gospodarczy dla Dzielnicy
Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy
Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy
Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy
Wydział Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy
Wydział Informatyki dla Dzielnicy
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy
Wydział Inwestycji dla Dzielnicy
Wydział Kadr dla Dzielnicy
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy
Wydział Kultury dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy
Wydział Organizacyjny dla Dzielnicy
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy
Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej
Wydział Prawny dla Dzielnicy
Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy - Rzecznik Prasowy Dzielnicy
Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości
Wydział Inwestycji Drogowych
Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy
Dokumenty
Urząd Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Wersja standardowa