Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy Białołęka

Komisja Rewizyjna:
Monika Drojewska- Przewodnicząca Komisji Agnieszka Jadczyszyn - Wiceprzewodnicząca Komisji Jacek Gruchała vel Gruchalski Piotr Jaworski Marek Sztorc Bartłomiej Włodkowski Anna Woźniakowska
Komisja Inwestycyjna:
Piotr Jaworski - Przewodniczący Komisji Wojciech Tumasz - Wiceprzewodniczący Komisji Monika Drojewska Marek Fronczak Krzysztof Nalbert Dariusz Ostrowski Andrzej Półrolniczak Waldemar Roszak Marek Sztorc Paweł Tyburc Bartłomiej Włodkowski Anna Woźniakowska
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Krzysztof Pelc - Przewodniczący Komisji Paweł Zajc - Wiceprzewodniczący Komisji Agnieszka Jadczyszyn Ilona Łącka Dariusz Ostrowski Magdalena Roguska Waldemar Roszak Wojciech Tumasz Paweł Tyburc
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
Andrzej Półrolniczak - Przewodniczący Komisji Katarzyna Brzezińska - Wiceprzewodnicząca Komisji Dariusz Dolczewski Krzysztof Nalbert Piotr Oracz Dariusz Ostrowski Krzysztof Pelc Bartłomiej Włodkowski Paweł Zajc
Komisja Planu i Budżetu:
Anna Woźniakowska - Przewodniczący Komisji Waldemar Roszak - Wiceprzewodniczący Komisji Dariusz Dolczewski Piotr Jaworski Jadwiga Matusiewicz Piotr Oracz Krzysztof Pelc Jerzy Smoczyński Wojciech Tumasz
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:
Piotr Oracz - Przewodniczący Komisji Dariusz Dolczewski - Wiceprzewodniczący Komisji Katarzyna Brzezińska Jacek Gruchała vel Gruchalski  Agnieszka Jadczyszyn Jadwiga Matusiewicz Magdalena Roguska Marek Sztorc
Komisja Statutowa i Porządku Publicznego:
Marek Sztorc - Przewodniczący Komisji Magdalena Roguska - Wiceprzewodnicząca Komisji   Marek Fronczak Jacek Gruchała vel Gruchalski Ilona Łącka Jadwiga Matusiewicz Krzysztof Nalbert
Komisja Mieszkaniowa:
Marek Fronczak - Przewodniczący Komisji Ilona Łącka - Wiceprzewodnicząca Komisji Katarzyna Brzezińska Jacek Gruchała vel Gruchalski  Wojciech Tumasz Paweł Zajc


<strong>Strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
Rada m.st. Warszawy
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Posiedzenia komisji
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy Białołęka

Wersja standardowa