Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Sesje Rady Dzielnicy

Nr sesjiDataPorządek obradProtokół
XVI22-11-2019, godz. 19:00porządek 
XV19-11-2019, godz. 17:00porządeklista obecności
wyniki głosowań
XIV16-10-2019, godz. 16:30porządeklista obecności
wyniki głosowań
protokół
zapis transmisji
XIII27-09-2019, godz. 18:00porządeklista obecności
wyniki głosowań
protokół
zapis transmisji
XII28-08-2019, godz. 19:00porządeklista obecności
wyniki głosowań
zapis transmisji
protokół
XI25-07-2019, godz. 17:00porządeklista obecności
wyniki głosowań
protokół
zapis transmisji
X08-05-2019, godz. 18:00porządekdruk nr 80
druk nr 81
zał. do druku nr 81
druk nr 82
zał. do druku nr 82
zał. do druku nr 82
lista obecności
wyniki głosowań
protokół - tekst
protokół
zapis transmisji
IX16-04-2019, godz. 17:00porządekwniosek o zwołanie sesji
druk nr 73
druk nr 74
druk nr 75
druk nr 76
lista obecności
wyniki głosowań
protokół
protokół - tekst
zapis transmisji
VIII25-03-2019, godz. 18:30porządeklista obecności
wyniki głosowań
protokół - tekst
protokół
zapis transmisji
VII14-03-2019, godz. 17:00porządekdruk nr 65A - autopoprawka
lista obecności
imienne wykazy głosowań
protokół
zapis transmisji
protokół - tekst
VI18-02-2019, godz. 19:00porządeklista obecności
druk nr 62
imienne wykazy głosowań
protokół - tekst
zapis transmisji
protokół
V23-01-2019, godz. 18:00porządekwniosek o zwołanie sesji
druk nr 50
lista obecności
imienne wykazy głosowań
protokół - tekst
zapis transmisji
protokół
IV08-01-2019, godz. 16:30porządekzapis transmisji
lista obecności
wyniki głosowania
protokół - tekst
protokół
III19-12-2018, godz. 19:00porządeklista obecności
druk nr 14
imienne wykazy głosowań
zapis transmisji
protokół - tekst
protokół
II28-11-2018, godz. 16:30porządeklista obecności
imienne wykazy głosowań
protokół - tekst
zapis transmiji
protokół
I13-11-2018, godz. 16:30porządekPostanowienie Komisarza Wyborczego
lista obecności
imienne wykazy głosowań
zapis transmisji
protokół - tekst
protokół


Wersja standardowa