Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Piotr Cieszkowski

Katalog wyżej: Interpelacje i zapytania

Lista artykułów:


Piotr Cieszkowski - interpelacja nr 1301

Interpelacja/zapytanie
Interpelacja

Numer1301
Data06-11-2020
W sprawiedziałań kontrolnych i interwencyjnych na terenie Modlińskiej 48H
Radny Piotr Cieszkowski
OrganRada Dzielnicy m.st. Warszawy
DzielnicaBiałołęka
Klub Razem dla Białołęki
Kadencja2018-2023

Interpelacja/zapytanie (pliki)

Odpowiedź (pliki)

Uwagi
W publikowanej odpowiedzi na interpelację wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych dot. działek ewidencyjnych działając w interesie ich właścicieli – ze względu na ochronę ich prywatności - podstawa prawna art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych osób działając w ich interesie – ze względu na ochronę ich prywatności. Wyłączenia dokonała Dominika Malewicz, podinspektor w Wydziale Obsługi Rady Dzielnicy dla Dzielnicy Białołęka.


Wprowadził BZMW/dmalewicz 2020-11-12
Aktualizujący bzmw/dmalewicz 2021-01-22
Zatwierdzający Dydek Karolina (Dzielnica Białołęka) 2021-01-22
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-01-22
Wersja standardowa