Kanał Wyżej
Komisje Rady Dzielnicy Białołęka

Komisja Inwestycyjna:
Waldemar Roszak - Przewodniczący Zbigniew Madziar - Wiceprzewodniczący Piotr Basiński Agnieszka Borowska   Agnieszka Jadczyszyn Ilona Łącka Marek Procki Magdalena Roguska Marek Sztorc Paweł Tyburc Mariusz Wajszczak
Komisja Mieszkaniowa:
Ilona Łącka - Przewodnicząca Joanna Lewandowska - Wiceprzewodnicząca Dariusz Ostrowski Krzysztof Pelc Paweł Zajc
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa:
Paweł Zajc - Przewodniczący Ilona Łącka - Wiceprzewodnicząca Agnieszka Borowska Anna Dziewulska Dariusz Ostrowski Krzysztof Pelc Waldemar Roszak Mariusz Wajszczak
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
Elżbieta Świtalska - Przewodnicząca Piotr Oracz - Wiceprzewodniczący   Anna Dziewulska Agnieszka Jadczyszyn Marcin Korowaj Anna Majchrzak Dariusz Ostrowski Marek Procki Magdalena Roguska
Komisja Planu i Budżetu:
Mariusz Wajszczak - Przewodniczący Marcin Korowaj - Wiceprzewodniczący Piotr Oracz Waldemar Roszak Jerzy Smoczyński Elżbieta Świtalska Wojciech Tumasz Paweł Tyburc
Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia:
Agnieszka Borowska - Przewodnicząca Piotr Oracz - Wiceprzewodniczący Joanna Lewandowska Zbigniew Madziar Anna Majchrzak Marek Sztorc Paweł Zajc
Komisja Rewizyjna:

Zbigniew Madziar - Przewodniczący Marek Procki - Wiceprzewodniczący Agnieszka Borowska Anna Dziewulska Marcin Korowaj Joanna Lewandowska   Marek Sztorc
Komisja Statutowa i Porządku Publicznego:
Magdalena Roguska - Przewodnicząca Marek Sztorc - Wiceprzewodniczący Piotr Basiński Joanna Lewandowska Zbigniew Madziar Anna Majchrzak Jerzy Smoczyński Elżbieta Świtalska Wojciech Tumasz Paweł Tyburc


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Posiedzenia Komisji
Dokumenty
Komisje Rady Dzielnicy Białołęka

Wersja standardowa