Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Informacje

Katalog wyżej: Białołęka

Lista artykułów:


Białołęka - ogłoszenia i informacje

Informacja o osobach oczekujących na zawarcie umowy najmu na rok 2017
  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2017
Lista osób zakwalifikowanych przez Zarząd Dzielnicy Białołęka do zawarcia umowy najmu lokalu
Data publikacji: 27-07-2016
Lista osób zakwalifikowanych przez Zarząd Dzielnicy Białołęka do zawarcia umowy najmu lokalu
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na rok 2015 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-01-2015
Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2014 r.
Uchwała Nr 1925-2014.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2014
Lista osób zakwalifikowanych przez Zarząd Dzielnicy Białołęka do zawarcia umowy najmu lokalu
lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu.xls ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-01-2014
Lista osób zakwalifikowanych przez Zarząd Dzielnicy Białołęka do zawarcia umowy najmu lokalu (uzupełnienie bieżące)
lista osób  zakwalifikowanych do najmu lokalu.xls ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2013
Lista osób zakwalifikowanych przez Zarząd Dzielnicy Białołęka do zawarcia umowy najmu lokalu
Lista osób zakwalifikowanych przez   Zarząd Dzielnicy   Białołęka do zawarcia umowy najmu lokalu  (uzupełnienie bieżące na podstawie § 26 ust. 8   uchwały nr LVIII/1751/2009 z dnia 9 lipca 2009 r. z późn. zm.)      Lista osób ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2013
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Uchwała Nr 1283-2013.doc Uchwała Nr 1283-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2013
Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-03-2013
Wybór ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 roku
Uchwała Nr CLXVIII-1049-2013.doc Uchwała Nr CLXVIII-1049-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2013
Wybór ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania akloholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 roku
Uchwała Nr CLXVII-1048-2013.doc Uchwała Nr CLXVII-1048-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2013
Wybór ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 roku
Uchwała Nr CLXVII-1047-2013.doc Uchwała Nr CLXVII-1047-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2013
Sprostowanie błędu w Uchwale Nr CLIX/946/2012 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 20.11.2012 r.
Sprostowanie błędu w Uchwale nr CLIV/946/2012 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 roku oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2012
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Uchwała Nr CLV-955-2012.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2012
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Uchwała Nr CLIV-946-2012.doc Uchwała Nr CLIV-946-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2012
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 r.
Uchwała Nr CLIV-945-2012.doc Uchwała Nr CLIV-945-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2012
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowiadotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka w latach2013-2015
Uchwała Nr CLIV-944-2012.doc Uchwała Nr CLIV-944-2012.pdf   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2012
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 r.
Uchwała Nr CLIV-943-2012.doc Uchwała Nr CLIV-943-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2012
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2012 r.
Uchwała Nr CXVI-622-2012.doc Uchwała Nr CXVI-622-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2012
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych, opracowanego w oparciu o uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr LXXXII/2742/2006 z dnia 10 października 2006 r. wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 marca do 20 kwietnia 2012 r. znajduje się w siedzibie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2012

1, 2


Wersja standardowa