Kanał Wyżej
Białołęka - ogłoszenia i informacje

Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2014 r.
Data ostatniej modyfikacji
2014-05-14
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Data ostatniej modyfikacji
2013-05-24
Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-11
Wybór ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-25
Wybór ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-11
Wybór ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania akloholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-01-11
Sprostowanie błędu w Uchwale Nr CLIX/946/2012 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 20.11.2012 r.
Data ostatniej modyfikacji
2012-12-14
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-26
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 r.
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-22
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowiadotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka w latach2013-2015
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-21
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 r.
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-21
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2012 r.
Data ostatniej modyfikacji
2012-04-26
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-21
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Swiatowida- cz.II
Data ostatniej modyfikacji
2012-02-29
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Południowych
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-11
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2012 r.
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy w 2012 r.
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-25
ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2012 r.
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2012 r.
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-25
Komunikat Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na dyrektora Białołęckiego Ośrodka Kultury
Data ostatniej modyfikacji
2011-07-22
Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej w dzielnicy Białołeka m. st. Warszawy-stan na 6 lipca 2011r.
Data ostatniej modyfikacji
2011-07-18
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Białołeckiego Ośrodka Kultury
Data ostatniej modyfikacji
2011-06-03
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Światowida.
Data ostatniej modyfikacji
2011-02-09
otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-09
ogloszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Dzielnicy Białołęka w 2010 roku
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-09
ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2010 roku
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-06
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2010 roku
Data ostatniej modyfikacji
2009-11-06
Projekt Statutu Dzielnicy Białołęka
Data ostatniej modyfikacji
2009-09-29<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Białołęka - ogłoszenia i informacje
Ogłoszenia i informacje
Białołęka - ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa