Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Urzędy dzielnic > Białołęka > Informacje > Białołęka - ogłoszenia i informacje

Białołęka - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2014 r.
Uchwała Nr 1925-2014.docx ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-05-2014
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Uchwała Nr 1283-2013.doc Uchwała Nr 1283-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-05-2013
Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
Informacje o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów, zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-03-2013
Wybór ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 roku
Uchwała Nr CLXVIII-1049-2013.doc Uchwała Nr CLXVIII-1049-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2013
Wybór ofert w I otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania akloholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 roku
Uchwała Nr CLXVII-1048-2013.doc Uchwała Nr CLXVII-1048-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2013
Wybór ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 roku
Uchwała Nr CLXVII-1047-2013.doc Uchwała Nr CLXVII-1047-2013.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-01-2013
Sprostowanie błędu w Uchwale Nr CLIX/946/2012 Zarządu Dzielnicy Białołęka z dnia 20.11.2012 r.
Sprostowanie błędu w Uchwale nr CLIV/946/2012 Zarządu Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 listopada 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 roku oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2012
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Uchwała Nr CLV-955-2012.doc ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-11-2012
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka w 2013 r.
Uchwała Nr CLIV-946-2012.doc Uchwała Nr CLIV-946-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2012
Ogłoszenie I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 r.
Uchwała Nr CLIV-945-2012.doc Uchwała Nr CLIV-945-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-11-2012
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowiadotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Białołęka w latach2013-2015
Uchwała Nr CLIV-944-2012.doc Uchwała Nr CLIV-944-2012.pdf   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2012
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2013 r.
Uchwała Nr CLIV-943-2012.doc Uchwała Nr CLIV-943-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-11-2012
Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2012 r.
Uchwała Nr CXVI-622-2012.doc Uchwała Nr CXVI-622-2012.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2012
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Północnych, opracowanego w oparciu o uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr LXXXII/2742/2006 z dnia 10 października 2006 r. wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 21 marca do 20 kwietnia 2012 r. znajduje się w siedzibie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-03-2012
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Swiatowida- cz.II
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ul. Swiatowida - cz. II wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 29 lutego do 30 marca 2012 r. znajduje sie w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy - 4 piętro. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-02-2012
Informacja o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Południowych
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Nowodworów Południowych wyłożony do publicznego wglądu w dniach od11 stycznia do 10 lutego 2012 r. znajduje się  w siedzibie Urzędu Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, ul. Modlińska 197, piętro 4, w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-01-2012
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2012 r.
Uchwała Nr LXXXII-400-2011.doc Uchwała Nr LXXXII-400-2011.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2011
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia w Dzielnicy Białołeka m.st. Warszawy w 2012 r.
Uchwała Nr LXXXII-399-2011.doc Uchwała Nr LXXXII-399-2011.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2011
ogłoszenia I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy w 2012 r.
Uchwała Nr LXXXI-396-2011.doc Uchwała Nr LXXXI-396-2011.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2011
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy w 2012 r.
Uchwała Nr LXXXI-395-2011.doc Uchwała Nr LXXXI-395-2011.pdf ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-11-2011

1, 2
 
 

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe