Kanał Wyżej
Dzielnica Bemowo

Bemowo 01-381 Warszawa
ul. Powstańców Śląskich 70 tel. 22 44 37 550
faks 22 32 54 002 www.bemowo.waw.pl Wydział Obsługi Mieszkańców
ul. Powstańców Śląskich 70
informacja ogólna: 22 44 37 644, informacja (sprawy komunikacyjne): 22 44 37 645
faks 22 32 54 002
Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00-18:00
Wtorek - piątek: 8:00-16:00
Urząd Dzielnicy: Wydziały dla Dzielnicy Delegatury Biur Urzędu w Dzielnicy Władze: Rada Dzielnic sesje, radni, klubyinterpelacje i zapytania,  komisje, posiedzenia komisji, uchwały i stanowiska) Rada Dzielnicy
(kadencja 2014-2018) Rada Dzielnicy  (kadencja 2010-2014)  Rada Dzielnicy
(kadencja 2006-2010) Zarząd Dzielnicy (burmistrztryb pracy, posiedzenia zarządu) Akty: uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy stanowiska Rady Dzielnicy uchwały Zarządu Dzielnicy Pozostałe informacje: statut Dzielnicy wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy ogłoszenia i informacje Konta bankowe: 03 1030 1508 0000 0005 5000 2043
(wadia, kaucje gwarancyjne, zabezpieczenia należytego wykonania umów) 50 1030 1508 0000 0005 5000 2167
(opłaty za rejestrację pojazdów (dowody rejestracyjne, tablice rejestracyjne, pozwolenia czasowe, nalepki, znaki legalizacyjne, karta pojazdu, tablice indywidualne), prawo jazdy, opłaty za CEPIK) 28 1030 1508 0000 0005 5000 2078
(udostępnienie danych osobowych) 18 1030 1508 0000 0005 5002 0009
(wpłaty dochodów niepodatkowych, takich jak: wieczyste użytkowanie, najem, dzierżawa, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaż gruntów bądź lokali, opłata za zajęcie pasa ruchu drogowego); 27 1030 1508 0000 0005 5002 0041 

(opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).
Centrum Obsługi Podatnika (od 1.01.2020 r.)
 
Konta bankowe:
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
(opłaty skarbowe) 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
(wpłaty dochodów podatkowych pobieranych od os. fizycznych i prawnych: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowo regulowanych powyższych płatności niepodatkowych i podatkowych).
Regon: Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy: 015259640-00027 Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy: 015259663-00029


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)
Rada Dzielnicy (kadencja 2014-2018)
Rada Dzielnicy (kadencja 2010-2014)
Rada Dzielnicy (kadencja 2006-2010)
Zarząd Dzielnicy
Urząd Dzielnicy
Delegatury Biur Urzędu m.st. Warszawy
Informacje
Dokumenty
Dzielnica Bemowo

Wersja standardowa