Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Sesja XXV/2020, 23-09-2020

Sesja XXV/2020
z dnia 23-09-2020, godz. 17:00
w trybie zdalnym
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.  
2. Przyjęcie porządku obrad.  
3. Przyjęcie protokołu z XXIV/2020 sesji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 26 sierpnia 2020 r  
4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2020. druk nr 105
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie m.st. Warszawy. druk nr 104
6. Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. druk nr 72
7. Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. druk nr 73
8. Projekt stanowiska w sprawie zagospodarowania terenów zajmowanych przez hipermarket TESCO przy ulicy Górczewskiej. druk nr 107
9. Projekt stanowiska w sprawie ochrony naturalnego charakteru Lasu Bemowskiego. druk nr 108
10. Interpelacje i zapytania radnych.  
11. Wolne wnioski i informacje.  
12. Zamknięcie obrad.  


Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Kołodziejczyk Magdalena (Dzielnica Bemowo) 2020-09-16
Aktualizujący Kołodziejczyk Magdalena (Dzielnica Bemowo) 2020-10-15
Zatwierdzający Cytowicz Damian (Dzielnica Bemowo) 2020-10-15
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-10-15
Wersja standardowa