Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Sesja VIII/19, 12-06-2019

Sesja VIII/19
z dnia 12-06-2019, godz. 17:00
Porządek obrad
1. Otwarcie obrad.  
2. Przyjęcie protokołu obrad z VII/2019 sesji Rady Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w dniu 15 maja 2019 r.  
3. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w załączniku dzielnicowym nr 1 do uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2019 druk nr 40
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy (ulica mjr. Władysława Nawrockiego). druk nr 37
5. Projekt uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi Polskiego Związku Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Okręg Mazowiecki w Warszawie na bezczynność Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. druk nr 38
6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana …………………. działającego w imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Dębowa Polana” w Warszawie w likwidacji na działanie Zarządu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. druk nr 39
7. Interpelacje i zapytania radnych.  
8. Wolne wnioski i informacje.  
9. Zamknięcie obrad.  


Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Antosik Maja (Dzielnica Bemowo) 2019-06-05
Aktualizujący Zomerfeld Ewa (Dzielnica Bemowo) 2019-09-03
Zatwierdzający bzmw/j.pawelczyk 2019-09-03
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-09-03
Wersja standardowa