Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Sesje

Katalog wyżej: Rada Dzielnicy (kadencja 2018-2023)

Lista artykułów:


Sesja I/2018, 14-11-2018

Sesja I/2018
z dnia 14-11-2018, godz. 19:00
Urząd Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy ul. Powstańców Śląskich 70, sala sesji.
Porządek obrad
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.  
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.  
3. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.  
4. Wybór komisji skrutacyjnej.  
5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.  
6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.  
7. Zamknięcie sesji.  


Protokół (pozostałe informacje)Wprowadził Antosik Maja (Dzielnica Bemowo) 2018-11-08
Aktualizujący Zomerfeld Ewa (Dzielnica Bemowo) 2019-01-30
Zatwierdzający Wrońska Aleksandra (Dzielnica Bemowo) 2019-02-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-02-05
Wersja standardowa