Kanał Wyżej
Ogłoszenia i informacje

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2017-03-29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku - UNIEWAŻNIONY
Data ostatniej modyfikacji
2017-02-13
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2017 – 2019.
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2017 - 2019
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-11-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2016-03-23
Lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu
Data ostatniej modyfikacji
2015-12-18
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2016r.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2016 roku
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2016 roku
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2016 roku.
Data ostatniej modyfikacji
2015-11-27
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2015 roku
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-21
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2015 roku
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2015 roku
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-21
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2015-2017
Data ostatniej modyfikacji
2014-11-21
Zawiadomienie o geodezyjnym wyznaczeniu punktów granicznych przebiegu granicy pasa drogowego ulicy Sochaczewskiej, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 1998, w związku z wykonywaniem mapy sytuacyjnej ulicy. (1)
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-04
Zawiadomienie o geodezyjnym wyznaczeniu punktów granicznych przebiegu granicy pasa drogowego ulicy Sochaczewskiej, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 1998, w związku z wykonywaniem mapy sytuacyjnej ulicy. (2)
Data ostatniej modyfikacji
2014-07-04
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego ul. Sochaczewskiej wg faktycznego stanu władania z dn. 31.12.1998 r. (1)
Data ostatniej modyfikacji
2014-04-24
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granicy pasa drogowego ulicy Sochaczewskiej wg faktycznego stanu władania z dn. 31.12.1998 r. (2)
Data ostatniej modyfikacji
2014-04-24
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2014-02-11
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2014 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-11-20
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2013 - 2016
Data ostatniej modyfikacji
2013-10-09
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-16
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-04-16
IV otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-26
I otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-26
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-26
Informacja o wnioskach o wydanie zezwoleń i zezwoleniach na usunięcie drzew i krzewów
Data ostatniej modyfikacji
2013-03-25
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2013 roku
Data ostatniej modyfikacji
2012-11-20
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku. - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-29
III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku. - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2012-06-29
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2012-2013
Data ostatniej modyfikacji
2012-05-30
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku. - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku. - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2012-03-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2012 roku. - UNIEWAŻNIONY
Data ostatniej modyfikacji
2012-01-20
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2011-2014. - UNIEWAŻNIONY
Data ostatniej modyfikacji
2011-12-16
II otwarty konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2011 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-24
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2011 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-24
Ustalenie innego niż ustawowy terminu płatności opłaty rocznej z tutułu użytkowania wieczystego gruntów
Data ostatniej modyfikacji
2011-11-10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2011 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2011-04-15
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczący przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2010-2013 - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2011-04-14
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2011 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2011-04-11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2011 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2011-04-11
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2010 r. - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-10
II otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2010 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania uzaleznieniom i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2010 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-10
Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2009-2012 - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2010 roku - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-09-10
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w latach 2010-2012 - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-05-12
II otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-01
Konkurs na stanowisko Dyrektora Bemowskiego Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-01
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych na temat projektowanego statutu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - ZAKOŃCZONE
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-02-01
Konkurs na wyłonienie kandydata na inkasenta poboru opłaty targowej na terenie Dzielnicy Bemowo - ZAKOŃCZONY
Data ostatniej modyfikacji
2010-01-26<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2017 roku
Ogłoszenia i informacje

Wersja standardowa