Kanał Wyżej
Justyna Glusman - Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni

pl. Bankowy 2, pok. 2123
00-095 Warszawa

tel.: 22 325 92 30
faks: 22 443 25 02

e-mail: sekretariat.jglusman@um.warszawa.pl
zobacz: rys biograficzny
Pani Justyna Glusman, Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni zarządza i koordynuje realizacją zadań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska i rozwoju zieleni oraz ochrony powietrza i polityki klimatycznej.
Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni zarządza i koordynuje pracę następujących komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy:
Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK) Biura Ochrony Środowiska (OŚ)
zobacz: regulamin organizacyjny Urzędu m.st. Warszawy Zarządzenie nr 124/2020 z 3 lutego 2020 r. w sprawie określenia komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy bezpośrednio nadzorowanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, powierzenia prowadzenia określonych spraw m.st. Warszawy Zastępcom Prezydenta m.st. Warszawy i Sekretarzowi m.st. Warszawy oraz określania zadań realizowanych przez Skarbnika m.st. Warszawy, Dyrektora Magistratu i Dyrektorów Koordynatorów


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Dokumenty
Justyna Glusman - Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni

Wersja standardowa