Kanał Wyżej
Dyrektorzy Koordynatorzy

Dyrektor Koordynator to osoba, której Prezydent m.st. Warszawy powierzył na podstawie zarządzenia koordynację wykonywania zadań związanych z zakresem działania wskazanych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.
Karolina Zdrodowska - p.o. Dyrektor Koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Justyna Glusman - p.o. Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Justyna Glusman
Karolina Zdrodowska
Dokumenty
Dyrektorzy Koordynatorzy

Wersja standardowa