Kanał Wyżej
Dyrektorzy Koordynatorzy

Dyrektor Koordynator to osoba, której Prezydent m.st. Warszawy powierzył na podstawie zarządzenia koordynację wykonywania zadań związanych z zakresem działania wskazanych komórek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.
Aldona Machnowska-Góra - p.o. Dyrektor Koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej Justyna Glusman - p.o. Dyrektor Koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
www dzielnic
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Aldona Machnowska-Góra
Justyna Glusman
Dokumenty
Dyrektorzy Koordynatorzy

Wersja standardowa