Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biura Urzędu

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Menu podmiotowe

Lista artykułów:


Delegatury biur w dzielnicach - informacje ogólne

  • delegatura biura stanowi wewnętrzną komórkę organizacyjną biura, której właściwość miejscowa obejmuje obszar jednej dzielnicy m.st. Warszawy i której siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy
  • w uzasadnionych przypadkach w miejsce delegatury można utworzyć samodzielne jedno- lub wieloosobowe stanowisko pracy dla dzielnicy
  • pracami delegatur kierują naczelnicy

zobacz:


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2009-01-08
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-04-16
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-04-17
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-04-17
Wersja standardowa