Kanał Wyżej
Delegatury biur w dzielnicach - informacje ogólne

delegatura biura stanowi wewnętrzną komórkę organizacyjną biura, której właściwość miejscowa obejmuje obszar jednej dzielnicy m.st. Warszawy i której siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy w uzasadnionych przypadkach w miejsce delegatury można utworzyć samodzielne jedno- lub wieloosobowe stanowisko pracy dla dzielnicy pracami delegatur kierują naczelnicy zobacz: delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (AO-D-I-XVIII) delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK-D-I-XVIII)


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
Biuro Administracyjne
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Cyfryzacji Miasta
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności
Biuro Edukacji
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Biuro Geodezji i Katastru
Biuro Gospodarki Odpadami
Biuro Infrastruktury
Biuro Kadr i Szkoleń
Biuro Kontroli
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Biuro Kultury
Biuro Marketingu Miasta
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Biuro Ładu Korporacyjnego
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Biuro Ochrony Środowiska
Biuro Organizacji Urzędu
Biuro Planowania Budżetowego
Centrum Obsługi Podatnika
Biuro Polityki Lokalowej
Biuro Polityki Mobilności i Transportu
Biuro Polityki Zdrowotnej
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Biuro Prawne
Biuro Rady m.st. Warszawy
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Spraw Dekretowych
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Biuro Zamówień Publicznych
Gabinet Prezydenta
Centrum Komunikacji Społecznej
Miejskie Centrum Sieci i Danych
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Biuro Zgodności
Dokumenty
Biura Urzędu m.st. Warszawy
Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy
Delegatury biur w dzielnicach - informacje ogólne

Wersja standardowa