Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu podmiotowe > Biura Urzędu > Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biura Urzędu m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Biura (obok Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy) są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i obejmują swoim zakresem działania obszar całej Warszawy.

Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały, zespoły, delegatury (właściwość miejscowa delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy.

Pracami biur kierują dyrektorzy biur.

Biura wykonują bieżącą kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.

W skład Urzędu m.st. Warszawy wchodzą następujące biura:

 1. Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO), zobacz: Miejski Rzecznik Konsumentów
 2. Biuro Administracyjne (BA)
 3. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM)
 4. Biuro Audytu Wewnętrznego (AW)
 5. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)
 6. Biuro Cyfryzacji Miasta (BC)
 7. Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR) 
 8. Biuro Edukacji (BE)
 9. Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)
 10. Biuro Geodezji i Katastru (BG)
 11. Biuro Gospodarki Odpadami (GO)
 12. Biuro Infrastruktury (IN)
 13. Biuro Kadr i Szkoleń (KS)
 14. Biuro Kontroli  (KW)
 15. Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK)
 16. Biuro Kultury (KU)
 17. Biuro Marketingu Miasta (MM) 
 18. Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM)
 19. Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW)
 20. Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK)
 21. Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)
 22. Biuro Organizacji Urzędu (OU)
 23. Biuro Planowania Budżetowego (PB)
 24. Centrum Obsługi Podatnika (COP)  
 25. Biuro Polityki Lokalowej (PL)
 26. Biuro Polityki Mobilności i Transportu (PM)
 27. Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ)
 28. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS)
 29. Biuro Prawne (OP)
 30. Biuro Rady m.st. Warszawy (RW)
 31. Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG)
 32. Biuro Sportu i Rekreacji (SR)
 33. Biuro Spraw Dekretowych (SD)
 34. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ)
 35. Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)
 36. Biuro Zamówień Publicznych (ZP)
 37. Biuro Zgodności (BZ)
 38. Centrum Komunikacji Społecznej (CKS)
 39. Gabinet Prezydenta (GP)
 40. Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)


zobacz także:
 
 
Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-04-2007
Aktualizujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-02-2020
Zatwierdzający Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 04-02-2020
Liczba odwiedzin: 2088291
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe