Kanał Wyżej
Biura Urzędu m.st. Warszawy

Biura (obok Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy) są podstawowymi komórkami organizacyjnymi Urzędu m.st. Warszawy i obejmują swoim zakresem działania obszar całej Warszawy.
Wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi biura są: wydziały, zespoły, delegatury (właściwość miejscowa delegatury obejmuje obszar jednej dzielnicy, a jej siedziba znajduje się na terenie tej dzielnicy) oraz samodzielne jedno- i wieloosobowe stanowiska pracy.
Pracami biur kierują dyrektorzy biur.
Biura wykonują bieżącą kontrolę nadzorowanych jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy.
W skład Urzędu m.st. Warszawy wchodzą następujące biura:
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich (AO), zobacz: Miejski Rzecznik Konsumentów Biuro Administracyjne (BA) Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (AM) Biuro Audytu Wewnętrznego (AW) Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK) Biuro Cyfryzacji Miasta (BC) Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności (DR)  Biuro Edukacji (BE) Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE) Biuro Geodezji i Katastru (BG) Biuro Gospodarki Odpadami (GO) Biuro Infrastruktury (IN) Biuro Kadr i Szkoleń (KS) Biuro Kontroli  (KW) Biuro Księgowości i Kontrasygnaty (KK) Biuro Kultury (KU) Biuro Ładu Korporacyjnego (ŁK) Biuro Marketingu Miasta (MM)  Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa (BM) Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK) Biuro Ochrony Środowiska (OŚ) Biuro Organizacji Urzędu (OU) Biuro Planowania Budżetowego (PB) Biuro Polityki Lokalowej (PL) Biuro Polityki Zdrowotnej (PZ) Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (PS) Biuro Prawne (OP) Biuro Rady m.st. Warszawy (RW) Biuro Rozwoju Gospodarczego (RG) Biuro Sportu i Rekreacji (SR) Biuro Spraw Dekretowych (SD) Biuro Strategii i Analiz (BS) Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków (KZ) Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM) Biuro Zamówień Publicznych (ZP) Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR) Biuro Zgodności (BZ) Centrum Komunikacji Społecznej (CKS) Centrum Obsługi Podatnika (COP) Gabinet Prezydenta (GP) Miejskie Centrum Sieci i Danych (CSD)
zobacz także:
urzędy dzielnic Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy delegatury biur w dzielnicach


<strong>strona główna</strong>
warszawa19115.pl
um.warszawa.pl
radawarszawy.um.warszawa.pl
deklaracja dostępności
<strong>kontakt</strong>
MENU
Podkanały
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich
Biuro Administracyjne
Biuro Organizacji Urzędu
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Cyfryzacji Miasta
Biuro Edukacji
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju
Biuro Geodezji i Katastru
Biuro Gospodarki Odpadami
Biuro Infrastruktury
Biuro Kadr i Szkoleń
Biuro Kontroli
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty
Biuro Kultury
Biuro Marketingu Miasta
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa
Biuro Ładu Korporacyjnego
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
Biuro Ochrony Środowiska
Biuro Planowania Budżetowego
Centrum Obsługi Podatnika
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności
Biuro Polityki Lokalowej
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Biuro Polityki Zdrowotnej
Biuro Prawne
Biuro Rady m.st. Warszawy
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Biuro Sportu i Rekreacji
Biuro Spraw Dekretowych
Biuro Strategii i Analiz
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
Biuro Współpracy Międzynarodowej
Biuro Zamówień Publicznych
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR)
Biuro Zgodności
Gabinet Prezydenta
Centrum Komunikacji Społecznej
Miejskie Centrum Sieci i Danych
Dokumenty
Biura Urzędu m.st. Warszawy
Dyrektorzy Biur Urzędu m.st. Warszawy
Delegatury biur w dzielnicach - informacje ogólne

Wersja standardowa