Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Biura Urzędu

Lista artykułów:


Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR)

Adres

00-613 Warszawa

ul. T. Chałubińskiego 8

Adres do korespondencji:

Al. Jerozolimskie 44,

00-024 Warszawa

Składanie wniosków i pism dot. organizacji ruchu:

Al. Jerozolimskie 44,

00-024 Warszawa

Telefon
22 443 06 54
Faks
22 443 06 41
Email
Sekretariat.BZRD@um.warszawa.pl
Godziny pracy
Poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00
Kierownictwo
dyrektor Tamás Dombi
tel.: 22 443 06 54, faks: 22 443 06 41, e-mail: Sekretariat.BZRD@um.warszawa.pl
ul. Tytusa Chałubińskiego 8, p. 11.25
Zakres działania wydziału biura

Zakres działania Biura Zarządzania Ruchem Drogowym określa zarządzenie 545/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 kwietnia 2021r. 

Biuro realizuje z upoważnienia Prezydenta Miasta zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych przewidziane w art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450) i określone szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784).

Odnośniki

 


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-04-02
Aktualizujący Lachowska Kinga (ZR) (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR)) 2022-05-05
Zatwierdzający Dombi Tamás (ZR) (Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym (ZR)) 2022-05-05
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2022-05-05
Wersja standardowa